הדפסה

דגן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור ואח'

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

תובעת

שלומית דגן

נגד

נתבעות

  1. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור
  2. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "השומרון"

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי.

2. לשם קידום התובענה ניתנות בזה הוראות כדלקמן :

א. התובעת תמציא לתיק ביהמ"ש נסח של המקרקעין נשוא התובענה, עדכני וכשר להגשה, קרי - שלא הופק באמצעות האינטרנט, עד לא יאוחר מיום 20.5.15.

ב. גילוי מסמכים כללי יומצא לא יאוחר מיום 27.5.15.

ג. עד המועד הנ"ל (27.5.15), ניתן להגיש דרישות לגילוי מסמכים ספציפי, פרטים נוספים, שאלונים וכל בקשה מקדמית אחרת.

ד. תשובות לדרישות הנ"ל, ככל שיוגשו, יש להמציא, בתצהיר כדין, בתוך 30 ימים מקבלתן.

ה. בקשות בעניין הליכים מקדמיים, ככל שתהיינה, יש להגיש בתוך 7 ימים מהיווצר העילה להגשתן ולא יאוחר מיום 12.7.15.

ו. תגובות לבקשות, ככל שתוגשנה, יש להגיש בתוך 20 ימים מקבלתן ותשובות לתגובות - בתוך 10 ימים נוספים.

ז. ימי פגרה יבואו במניין הימים, לעניין כל המועדים הנ"ל. הצדדים מתבקשים לעמוד במועדים שנקבעו.

3. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 17/9/15 שעה 08:30.

מזכירות:

  1. להמציא החלטה זו לצדדים ולעדכן את יומני.
  2. לקבוע תזכורת מעקב, לעניין הגשת בקשות מקדמיום, ליום 12.7.15.

ניתנה היום, ה' אייר תשע"ה, 24 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.