הדפסה

ג.ת. שווק בן בקר בע"מ נ' פלדמן ואח'

תובעת / משיבה
ג.ת. שווק בן בקר בע"מ

נגד

נתבעים / מבקשים

 1. גני מרוייאס 2000 (1995) בע"מ
 2. גני מרוייאס אירועים בע"מ
 3. גני מרוייאס אירועים ומסיבות בע"מ
 4. הגבעה בברנר אירועים ומסיבות בע"מ
 5. הגבעה בברנר אירועים בע"מ
 6. ביווד הפקות בע"מ
 7. י.ס.לוי אחזקות אירועים בע"מ
 8. ווד-איט בע"מ
 9. גני מרוייאס אירועים וכנסים (2006) בע"מ
 10. הגבעה בברנר ארועים וכנסים (2006) בע"מ

נתבעים – משיבים פורמליים-

 1. ערן פרדי פלדמן (פורמלי)
 2. ערן פלדמן שיווק מוצרי בשר בע"מ (פורמלי)
 3. כוכב סגול מרכז אירועים בע"מ (פורמלי)
 4. אולמי הוד הרצל 69 בע"מ (פורמלי)
 5. אולמי הוד רמלה (1982) בע"מ (פורמלי)
 6. אולמי הוד רמלה 200 (1989)בע"מ (פורמלי)
 7. מבהוד בע"מ (פורמלי)
 8. אולמי הוד פלוס בע"מ (פורמלי)
 9. סופר בוארון ובניו בע"מ (פורמלי)
 10. יהודה דגגה (פורמלי)
 11. גריל 443 בע"מ (פורמלי)
 12. דש ארועים גן הכפר בע"מ (פורמלי)

החלטה

לפניי בקשה לביטול עיקולים שהוטלו במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 18-16222-12-7.

התובעת מנהלת/ ניהלה תובענה נגד הנתבעים המשיבים הפורמליים 1-2 בת.א 41881-03-12.

במסגרת ההליכים בת.א 41881-03-12 נעתר בית המשפט לבקשת התובעת לעיקולים זמניים אצל הנתבעים – המבקשים והנתבעים המשיבים הפורמליים 3-13.

ביום 18.4.12 התובעת הגישה תביעה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 , זו התביעה בה עסקינן.

לטענת התובעת, על פי כתב התביעה בתיק בו עסקינן, על אף שנשלחו צווי העיקול אל הנתבעים (הפורמליים והמבקשים) לא השיבו הנתבעים לצו העיקול כמתחייב על פי הדין, ולטענת התובעת הנתבעים ו/או מי מהם מחזיקים נכסים ו/או זכויות ו/או כספים המגיעים לנתבעים הפורמליים 1-2, משכך יש לחייבם לאשר את העיקול הזמני שהוטל אצלם בסכום העיקול על פי צו העיקול.

ביום 9.9.12 ניתן פסק דין במעמד צד אחד לאישור העיקולים, לבקשת התובעת, נגד הנתבעים - המבקשים.

התובעת הגישה פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון.

כבוד רשמת ההוצאה לפועל, הרשמת אודליה ביטון, נעתרה לבקשת התובעת להטלת עיקולים על הנתבעים – המבקשים בטרם המצאת אזהרה.

הנתבעים המבקשים הגישו ביום 27.9.12 לבית המשפט בראשון לציון בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל, בקשה לביטול פסק הדין ובקשה לביטול עיקולים.

כבוד השופטת סילש הורתה על עיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל.

כן הורתה כבוד השופטת סילש כי הבקשה לביטול פסק הדין תועבר לתגובת הצד שכנגד תוך 14 יום.

עוד הורתה כבוד השופטת סילש כי יערך דיון דחוף בפגרה, 2.10.12, וזאת לנוכח טענות המבקשים "לעניין הנזקים שעשויים להיגרם כפועל יוצא של אישור העיקול".

לעניין זה של הנזקים הפנתה כבוד השופטת סילש לבקשה, ולצורך הדיון כאן אביא את האמור בבקשה:
"4. הנזקים הנגרמים למבקשים כתוצאה מהעיקולים שהוטלו על חשבונות הבנק שלהם הינם אדירים ומתגברים מרגע לרגע, שכן מדובר הלכה למעשה בעסקים בהיקף פעילות של מיליוני שקלים, אשר מושבתים כתוצאה מפעולות המשיבה, אינם יכולים להמשיך התנהלותם הכספית ומצויים במצב של הקפאה וכאוס טוטאלי בגין עניין שאין להם יד ורגל בו.
5. המבקשים עומדים בפני מצב בו חשבונות הבנק שלהם ו/או האשראים שהם מקבלים מהבנק יחסמו; כ 40-50 צ'קים שאמורים להיפרע מידי יום יוחזרו על ידי הבנק; לא ניתן יהיה לשלם בגין שורה של אירועים המתקיימים בגני האירועים של המבקשים במהלך השבוע הקרוב; לא ניתן יהיה לשלם משכורות ותשלומים למאות העובדים (ועוד בתקופת החגים) ועשרות הספקים של המבקשים; ועוד.
6. מדובר בקטסטרופה בהתהוותה שנובעת מהתנהלות דורסנית וחסרת בסיס של המשיבה ותו לא.
7. ברם, ככל ובית המשפט לא ייעתר לבקשה דנן הנזק שייגרם למבקשים עלול להיות בלתי הפיך, עד
כדי כך שלא המשיבה ולא כל ערכאה שיפוטית שהיא יוכלו לתקן את הנזק שנגרם ו/או שיגרם".

כבוד השופטת סילש גם מצאה לציין לעניין בטוחות שיהיו לפני התובעת מקום בו לא יבוטל פסק הדין:
"אני מוצאת לציין כי , וככל שיוצגו ראיות לאמור בסעיף 8 לבקשה, יכול ותהא לכך משמעות של ממש לעניין בקשתם של המבקשים, מקום בו עסקינן בעיקול בהיקף של כ- 632,000 ש"ח ובטענה לעיקול של ציוד בשווי של מיליוני שקלים.
עם זאת, ולעת הזו, לא הוצגו לי נתונים על היקף העיקול בפועל או שווי המעוקלים".

ביחס לסעיף 8 לבקשה, מצאתי להביא את נוסח הבקשה אליו הפנתה כבוד השופטת סילש :
"8. נכון למועד בקשה זו כבר הוטלו עיקולים ברישום על ציוד המצוי ברשות המבקשים, כאשר שוויו של ציוד זה הינו עשרות מיליוני שקלים ויש בו בלבד כדי להבטיח את כל ומלוא זכויות המשיבה - למרות שכאמור כלל אין כאלו והדבר יוסדר ויובהר מיד כשתינתן ההחלטה על ביטול פסק הדין, ככל הנראה בתוך מספר ימים בלבד".

ביום 30.9.12 הוגשה תגובת התובעת לבקשה לביטול עיקולים.

לטענת התובעת, בראש ובראשונה היה על הנתבעים המבקשים להגיש הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל ולא לבית המשפט.
לטענת התובעת הסמכות מוקנית לרשם ההוצאה לפועל ולא לבית המשפט.

שנית, מפנה התובעת לעובדה כי כלל לא הוגש תצהיר בתמיכה לבקשות וכבר מטעם זה יש לדחות את הבקשות לביטול עיקולים.

שלישית, ולגופה של בקשה טענה התובעת כי אשר לבקשה לביטול עיקולים, אם אכן הנתבעים הן חברות בעלות היקף עסקים כה נכבד כפי טענותיהן, יוכלו ליחד סך של כ- 720,000 ₪ מתוך כספיהם בבנק וכך לא תפגע פעילותן העסקית, או להמציא ערבות בנקאית מתאימה.

גם אשר לעיקול שהוטל על הציוד הרי שמדובר בעיקול על נכסי בני פחת, כשצורף תצהיר כי הציוד שעוקל ערכו נמוך ביותר (עשרות בודדות של אלפי שקלים), וכי מנעו מהמוסר לבצע עיקול ברישום.

עוד טוענת התובעת כי הנתבעות פתחו ביום 5.6.12 שתי חברות חדשות על מנת להבריח נכסים (טענה זו אף עלתה לפני כבוד רשמת ההוצאה לפועל ביטון והיא התייחסה לכך בהחלטתה על הטלת עיקולים טרם מתן אזהרה).

התובעת ממשיכה וטוענת כי גם טענות הנתבעים לפיהן מדובר בציוד בשווי של מליונים, כי כל הציוד משועבד לבנקים בהתאם לתדפיסי רשם החברות.

הצדדים הופיעו לפניי היום וטענו, הנתבעים לביטול העיקולים, והתובעת להשארתם על כנם.

כבר יצויין, כי בפתח הדיון, הערתי את תשומת לבו של ב"כ הנתבעים כי מטרתו של הדיון הינו שאלת השארת או ביטול העיקולים שהוטלו על חשבונות העו"ש בלבד.

על אף שב"כ הנתבעים ביקש להרחיב את מסגרת הדיון הן לבקשה לביטול עיקולים ככלל והן לבקשה לביטול פסק הדין לא התרתי הדבר, ואף ניתנה החלטה בעניין.

אומר, כי כל מסגרת הדיון צומצמה לביטול עיקולים על חשבונות העו"ש (בערכאת הערעור רע"א 54556-09-12 אף צומצם הדיון בבקשה לחשבון עו"ש בבנק מזרחי סניף 534 חשבון 11113).

דיון בבקשה לביטול פסק דין וכפועל יוצא גם ביטולי עיקולים כלליים ידונו לפני המותב המטפל במועד שיקבע על ידו בהתאם ליומנו (ראו גם ברע"א 6527/07) .
ודוק, גם זמן התגובה של התובעת לבקשה טרם חלף (כבוד השופטת סילש קבעה כי תגובה לבקשה לביטול פסק דין תוגש תוך 14 יום).

ראשית יצויין, כי קיימת סמכות לדון בבקשה, הן מאחר שתיק ההוצאה לפועל נפתח כתוצאה מפסק דין שניתן בבית המשפט, שנית, מרגע שעוכבו הליכי ההוצאה לפועל על ידי בית המשפט, כבוד השופטת סילש, הרי שאין לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביטול העיקולים.

לגופה של בקשה, מקור העיקולים אינו בתיק אזרחי, אלא בתיק ההוצאה לפועל.

מערכת האיזונים בבקשה לביטול עיקול מרגע שניתן פסק הדין שונה מדיון בבקשה להטלת עיקול או לביטולו לפני מתן פסק הדין.

אמנם הוגשה בקשה לביטול פסק דין, אך עדיין פסק הדין שריר וקיים.

במסגרת זו של בקשה, יש לבחון במסגרת השיקולים גם את הבקשה לביטול פסק דין וגם את נימוקיה, כן יש להביא בחשבון גם את העובדה שהנתבעים מודים כי לא ענו לצו העיקול שהופנה אליהם בתביעה המקורית ת.א 41881-03-12 במועד, "אמת, המבקשים לא הגישו כתב תשובה לבקשה לאישור עיקול במועד, אלא מה? לזכותם אפרט את הדברים הבאים.." (ראה דברי ב"כ הנתבעים בפרוטוקול הדיון), ומשכך ככל שבית המשפט יעתר לבקשה לביטול פסק דין יהיה הדבר משיקול דעת בית המשפט.

עוד יש להביא בחשבון כי הציוד שעוקל במסגרת תיק ההוצאה לפועל משועבד גם לבנקים ראה בתדפיסי רשם החברות.

ב"כ הנתבעים התייחס לאמור:
"יכול להיות שהציוד משועבד, איני יודע איזה עסק צריך להיות מוכן עם 800,000 ₪ בעו"ש"

יש לציין בעניין זה כי לא הובאה כל חוות דעת של שמאי מטעם הנתבעים אלא אישור רואה חשבון בלבד .
"מה שמוצע על ידי המבקשים, זה רק הנושא של הציוד שמסתמכים על טופס יא'. בענין זה כמובן לא הומצא טופס יא', עברתי עליו כעת בריפרוף אין שם ציוד בעל ערך שניתן לעיקול וכולו מורכב בשיפוצים שנעשו במבנים עצמם. איני רואה ציוד בעל ערך שניתן לעקל אותו. כמו כן, טופס יא' לא יכול לשמש לשווי הציוד, הרי שווי הציוד נקבע על ידי הערכת שמאי" (ראה דברי ב"כ התובעת).

מעיון בטופס י"א שהוגש על ידי רואה החשבון עולה כי הסכומים הגבוהים בהצהרה הינם ביחס לדברים כלליים כגון: "שיפוצים במושכר"; "שיפורים במושכר"; "היטלים"; "רכישות 04" וכיו"ב ולא ביחס לציוד ממשי .

עוד יש להביא במסגרת השיקולים כי על פי שנמסר לי על ידי ב"כ הצדדים לא נתפס כל סכום כסף בבנקים במסגרת העיקולים שהוטלו, כל שנשאר הוא העיקול על חשבונות העו"ש. וראה דברי ב"כ הנתבעים "לא נתפס כסף, במסגרות אשראי שלנו, אנו עובדים עם מסגרות אשראי".

כאן יש לתמוה כיצד האמור עולה בקנה אחד עם הטענה כי מדובר ב" בעסקים בהיקף פעילות של מיליוני שקלים" (דברי הנתבעים בבקשה) ו עם כך שמדובר ב- 10 נתבעים שונים.

במסגרת זו של שיקולים יש גם להביא בחשבון, מנגד, כי מדובר בחשבון עו"ש בו מבצעים הנתבעים את פעילותיהם הכספיות וכי במצב דברים זה יתכן ועיקול על חשבונות העו"ש יביא לקריסתם.

לא מצאתי לייחס משקל גבוה לטענת ב"כ הנתבעים כי מדובר בכתם שמעיב על עסקי הנתבעים מאחר שהדבר לא גובה בכל מסמך אובייקטיבי, ומנגד טען ב"כ התובעת כי מעיון בדו"ח בי. די.איי הרי שקיימת אזהרה לניהול עסקים עם הנתבעים המבקשים בשל חובות אחרים ולא כתוצאה מתיק זה.

מנגד יש להביא בחשבון את מהות התביעה שהיא תובענה לאישור עיקולים ולא חוב מקורי ישיר בין הנתבעים המבקשים לבין התובעת.

עוד יצויין במסגרת ההחלטה ושיקוליי, כי לא צורף תצהיר לתמיכה בבקשות הנתבעים- המבקשים, וכי הצדדים, שניהם, העלו במסגרת הדיון לפני טענות עובדתיות שונות, המתייחסות הן לבקשות לביטול פסק דין והן לבקשות לביטולי עיקולים שאינן נתמכות בשום אסמכתא אובייקטיבית שאוכל לאמתן, ומשכך גם ההפניות הן לדברי ב"כ הצדדים ולבקשות ולא לתצהירים או לחקירות בבית המשפט.

עוד מצאתי לציין כי במסגרת זו של דיון הצעתי לצדדים להמציא חלופות שיאיינו את החשש מחד של התובעת כי לא יקויים פסק הדין במידה ולא יבוטל פסק הדין בסופו של יום, ומאידך שלא יפגעו בנתבעים במידה ופסק הדין יבוטל ויתקיים דיון לגופה של תובענה.

יצויין כי הן כבוד השופטת סילש והן כבוד השופטת עובדיה (בערעור שהוגש) התייחסו לשאלת הבטוחות כנגד ביטול העיקול.

הנתבעים סירבו להצעתי :
"אין ערבויות. אין הפקדות ואין שום דבר. בשלב הזה, אני לא רואה שום מקום משפטי, להמליץ למרשי להפקיד כסף, משניתן צו עיכוב הליכים".

ובהמשך:
"אנחנו לא מוכנים להפקיד שום סכום, אנו סבורים שאם היה דיון היום בבקשה לביטול פסק דין, בימ"ש הנכבד היה מורה על ביטול פסק הדין".

לאחר ששקלתי את כל אלו ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בבקשות ובתגובות שהוגשו על נספחיהם, מצאתי כי יש להורות על ביטול העיקולים שהוטלו בתיק ההוצאה לפועל 18-16222-12-7 על חשבונות העו"ש של הנתבעים המבקשים , אך זאת אך ורק בכפוף להפקדת סך 130,000 ₪ בקופת בית המשפט או ערבות בנקאית בהתאם .

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים הן בדואר רשום והן בפקסימיליה.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ג, 02 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.