הדפסה

ג'מיל זדה נ' קרן קיימת לישראל ואח'

מספר בקשה: 81
בפני
כב' השופט בנימין ארנון

התובע

אריה (רוז'ה) ג'מיל זדה
ע"י ב"כ עו"ד יורם שלמון-סלומון

נגד

הנתבעים

  1. קרן קיימת לישראל
  2. מנהל מקרקעי ישראל – מחוז מרכז

ע"י עו"ד אורלי ברנע מפרקליטות מחוז תל-אביב

3. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נתנאל עופר

4. שמעון רוסו
5. ציפורה רוסו
ע"י ב"כ עו"ד רמי פילו

6. עו"ד יעקב נבו
ע"י ב"כ עו"ד רות וקסמן

7. ישראל דקל
ע"י ב"כ עו"ד יריב דקל

8. עמירם אילון

החלטה
מונחת לפניי בקשת הנתבעת 3 להחליף את המצהיר מטעמה, מר ארמנד בויום, במצהיר אחר, ולחלופין – לדחות את מועד חקירתו של מר ארמנד בוי ום על תצהירו.
לאחר שקראתי את בקשתה של הנתבעת 3 (להלן: " עמידר"), את תגובת הנתבעים 5-4 (להלן: "בני הזוג רוסו") ואת תשובת עמידר, הגעתי לכל ל מסקנה כי דין הבקשה להחלפת מצהיר להידחות, וזאת - מן הנימוקים הבאים:
לבקשה לא צורף תצהיר מטעמו של מר בויום, למרות שהיא מבוססת על נימוקים עובדתיים הנוגעים בו במישרין.
הבקשה אינה מפרטת כל מניעה אובייקטיבית לחקירתו של מר בויום על תצהירו, כדוגמת – מצב בריאותי רופ ף שאינו מאפשר התייצבותו לדיון.
עמידר עצמה מציינת כי "מי שהיה אמור להגיש תצהיר בתיק זה היא הגב' לאה שטיינברג ז"ל אשר טיפלה בו מראשיתו. עדותו של מר בויום נסמכה על עיון בתיק אשר היה תחת טיפולו כפקיד שכפוף לגב' שטיינברג ז"ל" (סעיף 5 בבקשה). זאת להבדיל ממחליפו בתפקיד של מר בויום, מר יוסף כהן (המיועד על ידי הנתבעת 3 להחליף את מר בויום כמצהיר מטעמה) אשר לגביו לא נטען כי טיפל בתיק תחת פיקוחה של הגב' שטיינברג. מכאן שלמר בויום קיימת, לכאורה, היכרות טובה יותר עם תיק זה. בהקשר זה אין אני מקבל את תשובתה של עמידר לפיה התיק היה בטיפולו של מר בויום "כשם שהוא 'בטיפולו' של מחליפו היום" (סעיף 3 בתשובת עמידר) – טענה שלא נתמכה בתצהיר והסותרת, לכאורה, את האמור בסעיף 5 בבקשה.
יודגש כי טענותיה של עמידר בדבר חוסר רצונו של מר בויום להיחקר על תצהירו בשל ביקור משפחתי של נכדיו מחו"ל, פרישתו מעמידר לגמלאות, וחוסר רצונו להשקיע זמן בריענון זכרונו – אינם בגדר עילה מוצדקת לכך שלא ייחקר על תצהירו. בהקשר זה אציין כי בתיק זה היו כבר עדים שהעידו למרות פרישתם מעבודתם כמו למשל מר מירון חומש והגב' קלודט סולומונוביץ, שהעידו לפניי על אף פרישתם ממנהל מקרקעי ישראל (ראו סעיף 2 בתצהירו של מר חומש ופרוטוקול הדיון מיום 26.11.13, ע' 443 ש' 21 – ע' 444, ש' 9).
בקשה זו הוגשה ביום 15.12.13, בסמוך ליום 24.12.13 אשר קבוע למתן עדותו של מר ארמנד בויום. בנסיבות אלה אני מקבל את טענתם של בני הזוג רוסו לפיה הכינו חקירה נגדית תוך הסתמכות על כך שהמצהיר הוא מר ארמנד בויום ולא מישהו אחר במקומו , וכי היענות לבקשה זו עלולה לפגוע באופן בלתי מוצדק בהסתמכות זו .
בנסיבות העניין ולאור התוצאה אליה הגעתי, אין אני מוצא צורך להתייחס לאופן בו הוגש התצהיר מטעם העד החלופי של עמידר, מר יוסף כהן – אגב "אימוץ על דרך ההפניה" של תצהיר עדותו הראשית של מר ארמנד בויום.
נוכח המועד המאוחר בו הוגשה בקשה זו ובשל יומנו העמוס של בית המשפט – אין בידיי לקבל את בקשתה החלופית של עמידר לדחיית מועד עדותו של מר ארמנד בויום , ובקשתה זו של עמידר נדחית בזאת.
בנסיבות העניין לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו טבת תשע"ד, 18 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.