הדפסה

ג'יריס נ' כרמל אנרגיה בע"מ ואח'

בפני כב' השופט אבישי רובס
התובע
סלים ג'יריס

נגד

הנתבעים

  1. כרמל אנרגיה בע"מ
  2. אליאס חווא

החלטה

1. היום הוגשו סיכומים שכותרתם "סיכומים מטעם הנתבעים". הסיכומים הוגשו על ידי עו"ד ג'אסר אבו אלהיג'א אולם, לא צורף ייפויי כח, המייפה את הנ"ל לייצג את הנתבעים ו\או מי מהם.

2. בנוסף, צורפו לסיכומים הנ"ל מסמכים שונים, לרבות תצהירים, שנערכו ביום 4.7.2013.

מובהר, כי מסמכים שלא הוגשו בעת דיון ההוכחות, לא ישמשו כראיה בתיק זה.

3. בנוסף, בנסיבות תיק זה, כל עוד לא יוגש ייפויי כח חתום על ידי כ"א מהנתבעים, המייפה את כוחו של עו"ד ג'אסר אבו אלהיג'א לייצגם בתיק זה, אין מקום להתייחס לסיכומים הנ"ל.

4. לפנים משורת הדין, ניתנת לנתבעים ארכה להגשת ייפויי הכח, וזאת עד ליום 21 .7.2013. בחלוף המועד הנ"ל, ככל שלא יוגשו ייפויי הכח המתאימים, יוצאו הסיכומים מהתיק וינתן פסק דין, בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי התובע ביום 10.7.2013.

5. התיק יובא לעיוני ביום 25.7.2013.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים (לתשומת לב המזכירות, יש להמציא את ההחלטה לידי עו"ד ג'אסר אבו אלהיג'א בפקס ולוודא דבר קבלתו על ידיו. מדובר באותו מספר פקס אותו מסר הנתבע 2 בבקשתו מיום 26.6.2013).

ניתנה היום, ז' אב תשע"ג, 14 יולי 2013, בהעדר הצדדים.