הדפסה

ג'ואמיס נ' מועצה מקומית זרזיר

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת נחמה מוניץ

מבקשים

וליד ג'ואמיס

נגד

משיבים

מועצה מקומית זרזיר

החלטה
על המבקש להמציא במסירה אישית את הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית למשיבה בתוך 15 ימים במסירה אישית.
המשיבה תמסור תגובתה לבקשה, כמפורט בסעיף 2 (ג) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 2010, בתוך 90 יום ולא יאוחר מיום 28.2.2014.
התגובה לא תעלה על 15 עמודים, בכתב DAVID 12 ברווח כפול.
בתשובתה תפרט טיעוניה, כולל אסמכתאות ותצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה.
המבקש רשאי להשיב, לתשובת המשיב בתוך 30 יום.
התשובה לא תעלה על 7 עמודים, בכתב DAVID 12 ברווח כפול.
התיק יובא לעיוני ביום 1.4.2014.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ד, 10 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.