הדפסה

ג'ואמיס נ' כפיר בטחון ומיגון אלקטרטני בע"מ

מבקשת

כפיר בטחון ומיגון אלקטרטני בע"מ

נגד

משיב
פאיז ג'ואמיס

הודעה

בענין: בקשה בהולה לדחיית מועד דיון

לנוכח האמור בבקשה, ישיבת הגישור שנקבעה ליום 3.1.13, מבוטלת.

ב"כ הצדדים מתבקשים להמציא הודעה בדבר רשימת מועדים מוסכמים לקביעת ישיבת גישור נוספת, בתוך 7 ימים.

ככל שלא תוגש הודעה, כאמור, ייקבע מועד נוסף לישיבת גישור בהתאם ליומן גישור בית הדין.