הדפסה

ג'בארין נ' עלו ואח'

בפני
כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

תובעים

מוחמד סעיד ג'בארין

נגד

נתבעים

  1. מוחמד עלו
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך לדיון מיום 10/5/15 ולאור הפערים בחוות דעת הצדדים בתחום הנפשי וכן האורתופדי, והסכמת הצדדים למינוי מומחים מטעם בית המשפט בתחומים אלה, כאשר המחלוקת ביניהם היא לעניין הצד אשר אמור לשלם שכר טרחתם אני מורה כדלקמן:

1. אני ממנה את ד"ר הלל אדמוני כמומחה רפואי בתחום האוטופידיה מטעם בית המשפט, ואת ד"ר ראמי מירז כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה מטעם בית המשפט.
המומחים ייתן חוות דעת ם באשר:
(א) למצבו הרפואי של התובע הנובע מן התאונה נשוא התובענה;
(ב) לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה;
(ג) לנכותו הצמיתה של התובע (אם קיימת) ככל ונובעת היא מן התאונה נשוא התובענה;
(ד) לנכותה הזמנית של התובע (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה) בעקבות התאונה נשוא התובענה;

2. (א) התובע ומציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחים הנ"ל וזאת תוך 15 יום
מהיום.

(ב) כל אחד מן הצדדים ימציא למומח ים הנ" ל וכן לצד שכנגד העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת לרבות חוות דעת של מומח ים. התובע ימציא מסמכים אלה בתוך 15 יום מהיום והנתבעים בתוך 15 יום מהיום שיקבלו את מסמכי התובע (למעט מסמכים אשר העתק שלהם הומצא להם ע"י התובע).

(ג) התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורו המומח ים לצורך מתן חוות דעת ם. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומח ים לקיום הבדיקות.

(ד) אני קובעת כי שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ושכר הטרחה ישולם בשלב זה באופן שווה ע"י שני הצדדים. המומחים לא ימסרו חוות דעת טרם ששולם להם שכר טרחתם ע"י הצדדים.

ב"כ התובעת יודיע למומחים וישלח ל הם העתק מהחלטה זו.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחים.
ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.