הדפסה

ג'אבר(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני כב' השופטת מיכל ברנט

העותר
אוסאמה ג'אבר (אסיר)

נגד

המשיב
שרות בתי הסוהר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ העותר עו"ד מירי כהן
ב"כ המשיבה עו"ד מיטל אילן

פרוטוקול

ב"כ העותר: הדיון נדחה להיום על ידי כב' הנשיא על מנת לקבל החלטת ועדת הקציבה. החלטת הוועדה התקבלה וקיימת המלצה על קציבת עונש מאסר העולם ל-30 שנים בתוספת 17 שנים במצטבר. טרם התקבלה החלטת הנשיא. אני מבקשת שבית המשפט ידחה את הדיון לפרק זמן סביר כדי שלאחר החלטת הנשיא אנו נבדוק שהמשיב אכן פועל במהירות האפשרית לקיים את ההחלטה.

ב"כ המשיבה: לא הבשילו התנאים הבסיסיים על פי הפקודה. בשלב שבו אנו נמצאים כרגע, הנשיא צריך לדון ולקבל החלטה ורק בהמשך תתכנס ועדת אסירי עולם בעניינו. העותר כלל לא עומד בתנאי הפקודה בשלב זה. להשאיר את זה תלוי ועומד זה אפשרי אבל מיותר מאחר שמדובר בפרק זמן שאנו לא יודעים כמה זמן יימשך.
עם קבלת החלטת הנשיא, העניין יועבר להחלטת ועדת אסירי עולם.

ב"כ העותר: החשש הוא שלא יהיה פיקוח שאכן זה מתקדם כראוי. החשש הוא שההחלטה תתקבל ואז המשיב לא יחיש את צעדיו.
המדינה טענה נגד העתירה וביקשה למחוק את העתירה וכב' הנשיא טל הותיר את העתירה על כנה. ברור שאם תתקבל החלטה, הראשונה שתבקש למחוק את העתירה היא הסנגורית.

<#3#>
החלטה

העותר נדון למאסר עולם בלתי קצוב בתוספת 17 שנות מאסר במצטבר בגין עבירות של רצח ושוד והוא הלין בעתירתו על פקודת הנציבות אשר אינה מאפשרת הוצאתו לחופשה של אסיר עולם שמאסרו טרם נקצב.
בינתיים, התכנסה ועדת קציבת עונשם של אסירי עולם והמליצה לקצוב את עונשו של העותר ל-30 שנות מאסר בתוספת 17 שנים נוספת באופן מצטבר בגין העבירות הנוספות.
ב"כ העותר מבקשת להותיר את העתירה על כנה על מנת לפקח על התנהלות המשיב באשר לאחר שייקצב עונשו של העותר, ככל שייקצב, יש צורך בכינוסה של ועדת אסירי עולם על מנת שתדון בבקשתו של העותר לצאת לחופשה.

ב"כ המשיב מתנגדת לכך.

סבורני כי לעת הזו העתירה מתייתרת.
יש להמתין להחלטת נשיא המדינה אשר יחליט אם לקצוב את עונשו של העותר בהתאם להמלצת הוועדה ולכנס ועדת אסירי עולם אשר תדון בעניינו לאחר מכן.

מצופה מן המשיב כי עם קבלת החלטת הנשיא, תכונס ועדת אסירי עולם אשר תדון בעניינו של העותר בהקדם האפשרי ומכל מקום שמורה לעותר הזכות לפנות בעתירה נוספת במידה ולא ייעשה כן.

בכפוף לאמור, העתירה נדחית.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב חשון תשע"ד, 05/11/2014 במעמד הצדדים והעותר.

מיכל ברנט , שופטת