הדפסה

גרשון ואח' נ' סבו

בפני
כב' השופטת אנה שניידר

תובעים

  1. גדעון גרשון
  2. מיכל סלייטר
  3. יעל דן

נגד

נתבעת

יהודית סבו

החלטה

1. עניינו של ההליך שלפנינו - תביעה לסילוק ידה של הנתבעת מנכס הנמצא ברחוב ההסתדרות 22 בירושלים (להלן- המושכר).

2. כנטען בכתב התביעה, בשנת 1947 המושכר הושכר לד"ר משה סבו , וזה החזיק בו כדייר מוגן עד לגירושיו מהנתבעת.

לטענת התובעים, לאחר גירושיה המשיכה הנתבעת להתגורר בגפה במושכר , ובאוקטובר 2012 הודיעה בתה כי הנתבעת עזבה את המושכר ועברה להתגורר בבית אבות.

התובעים הוסיפו , כי ביום 26.11.2012 נשלח אל התובעת 2 מכתב מעו"ד עודד הכהן לפיו הנתבעת מעוניינת להעביר את החזקה במושכר לדייר שהוצע על-ידה .

מכוח האמור, התובעים טוענים כי הנתבעת נטשה את המושכר ודורשים את פינוייה וקבלת דמי שימוש ראויים.

3. הנתבעת הגישה כתב הגנה ,אולם ביום 27.1. 2013 הגישה בקשה "להתיר לדייר המוצע לקבל את החזקה במושכר" , מכוח סעיף 95 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב- 1972 (להלן- החוק).

4. סעיף 140 (א) לחוק קובע , כי בית דין לשכירות יהיה מוסמך לדון בכל עניין הנובע מהוראות פרקים ב' עד ה' של חלק ב' לחוק , יהיה שוויו אשר יהיה.

הואיל ו בקשת הנתבעת מכוח סעיף 95 לחוק נכללת בפרקים ב' עד ה' האמורים - הרי ש הסמכות הייחודית לדון בתביעה נתונה לבית הדין לשכירות , מכוח הוראות סעיף 140(א) לחוק, ולא לבית משפט השלום.

5. לפיכך , המזכירות תעביר את התובענה לבית הדין לשכירות בירושלים, ותשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' ניסן תשע"ג, 20 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.