הדפסה

גרנות בן אב"י נ' לשכת מיסוי מקרקעין

עוררים

1. אורלי גרנות בן אב"י

נגד

משיבים
1. לשכת מיסוי מקרקעין

הודעת מזכירות

לכב'
עו"ד פפרברג.

שלום רב,

כמענה למכתבך מיום 15.9.2013, אשר נתקבל בבימ"ש ב-3.10.2013,
בעניו אי ביצוע החלטת כב' השופט אגרנון, לענין החזר האגרה,
הריני להפנות תשומת ליבך לתקנה 15 לתקנות האגרות.
תיקי ערעור מס- שבח, אינם נכללים בפרטים המצויינים בתקנה זו (16,
20, 21, 24 או 27 בתוספת), ועל-כן לא ניתן להשיב האגרה.

בברכה,