הדפסה

גרינשפן נ' המוסד לביטוח לאומי

22 נובמבר 2015

לפני: כב' השופט אסף הראל

התובע:
דוד גרינשפן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בקשת הנתבע מיום 22.11.15 לתיקון מוסכמות. לאחר עיון בבקשה ובתשובה, אני קובע כך:

1. הצדדים חלוקים על השאלה האם יש לתובע הכנסה חודשית שמקורה בתגמול חודשי שמקבל התובע – כטענת הנתבע - ממשרד האוצר מכח חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד – 2014 וזאת בנוסף לרנטה בגובה 300 אירו לחודש. מדובר בפלוגתא הדורשת הכרעה, ולכן אין מקום לתיקון רשימת המוסכמות. זוהי פלוגתא רלוונטית שכן ככל שקיימת הכנסה כאמור, יש בה כדי להשליך של שאלת זכאות התובע לקצבה הנתבעת על ידו. משכך, תתווסף פלוגתא נוספת לסעיף 1 בהחלטה מיום 1.11.15 שזו לשונה – "האם – כטענת הנתבע - יש לתובע הכנסה חודשית שמקורה בתגמול חודשי אותו הוא מקבל ממשרד האוצר מכח חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד – 2014 וזאת בנוסף לרנטה בגובה 300 אירו לחודש? ככל שכן – מה היה גובהו של התגמול האמור בתקופת 12 החודשים שקדמו ליום 29.4.15, והאם יש לראות בו כהכנסה לצורך הגדרת המונח "אלמן" בסעיף 238 לחוק?"

2. בתשובתו אין התובע מתייחס לבקשת הנתבע כי יומצאו אישורים באשר לגובה התגמול החודשי ממשרד האוצר. אין הוא מתיחס גם לבקשת הנתבע כי יומצא עותק מהתיק הביטוחי. משכך, ככל שהנתבע סבור כי יש לו צורך בקבלת נתונים/מסמכים אלו על ידי זימון עד או מתן צו המופנה לתובע או לצד ג' – יגיש על כך בקשה עד יום 15.12.15.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ו, (22 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.