הדפסה

גרוסקוב נ' צ'רלטון בע"מ

בפני
כב' השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

אירינה גרוסקוב

נגד

משיבים

צ'רלטון בע"מ

פסק דין

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום מיום 7.11.13 (כב' השופטת רונית פינצ'וק אלט)
שלא להתיר גילוי מסמכים מאחר ואלה אינם רלבנטיים.

העתירה סורבה בנימוק "לנוכח העובדה שעילת התביעה מבוססת על תכנים המופקים על ידי המשיבה וזכויות היוצרים שיש לה בהם בגין כך , המסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים." ברם, לא הוסבר מדוע.

מצאתי לדון בבר'ע כבערעור ולקבלו

דומה על פניו שהמסמכים רלבנטיים למחלוקת בין הצדדים כמפורט על ידי המבקשת בבר'ע (והרי הם כבר גולו חלקית מה שמעיד על כך) . בכל מקרה ראוי בנסיבות המקרה דנן לאמץ את גישת בתרא המוזכרת ברע'א 368/13 הרשות הפלשתינאית נ. ליטבק ואח. ולבדוק את נושא הרלב נטיות בדיעבד.

ברמת העיקרון יש אם כן לגלות את המסמכים .

ככל שהמשיבה טוענת לחיסיון , גם לגביו אין כל התייחסות כדבעי בהחלטה קמא , יש להביא את המסמכים בפני בית המשפט לעיונו והוא יוכל לקבוע כממצא ולא באופן ערטילאי אם אמנם נכללים בהם סודות מסחריים ואת היקף הגילוי הנדרש בהתאם למחלוקת תוך שהוא מאזן כנדרש בכגון דא בין האינטרסים השונים של הצדדים .

ההחלטה נושא הבר'ע מבוטלת והמשיבה תישא בהוצאות הבר'ע לטובת המבקשת בסך 10.000 שח כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

לפנים משורת הדין אין צו להוצאות.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ד, 23 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.