הדפסה

גנאדי נ' המוסד לביטוח לאומי

שטלמן גנאדי
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – בעצמו

החלטה

סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה

  1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (ב"ל 6101-08-12; השופט יצחק לובוצקי) מיום 25.6.14.
  2. בעניינו של המבקש התנהלו מספר הליכים בבית הדין האזורי, גם לעניין ועדות בנכות כללית וגם בעניין ועדות לעניין נכות מעבודה. לעניין הנכות מעבודה ניתנו בעבר שני פסקי דין בעניינו של המבקש – פסק דין בתיק ב"ל 1181/09 (הרשמת שלי ולך, מיום 22.4.09) ופסק דין בתיק ב"ל 4640/09 (השופטת טרכטינגוט, מיום 9.6.10).

לעניין התביעה בנכות כללית, עיון בתיק בית הדין האזורי מלמד כי ביום 10.1.12 ניתן פסק דין בעניינו של המבקש (ב"ל 3298-06-11) שניתן בהסכמת הצדדים ולפיו עניינו של המבקש יוחזר לועדה הרפואית לעררים על מנת שתאפשר למערער להתגונן כנגד החלטתה להפחית את אחוזי נכותו. במהלך הדיון בבית הדין האזורי הובהר מפי ב"כ המשיב כי נקבעה למבקש ועדה רפואית שתתכנס ביום 23.6.14 בעקבות פסק הדין האמור.
בפסק דינו של בית הדין האזורי, מושא בקשת רשות ערעור זו, הערעור התקבל כך שנקבע כי הוועדה שנקבעה ליום 23.6.14 תמשיך במילוי תפקידה ותכריע בעניינו של המבקש, וכי עליה להתייחס גם לפער שבין אחוזי הנכות שנקבעו למבקש במסגרת תביעתו לנכות כללית לבין הקביעה הנוגעת לנכות מעבודה. כמו כן נקבע כי הוועדה תאפשר למבקש גם להתגונן כנגד ההחלטה להפחית את אחוזי נכותו, ובכך למלא גם אחר הוראות פסק הדין מיום 10.1.12.
3. המבקש טוען כי בית הדין האזורי סירב להזמין עבורו מתורגמן מהשפה הרוסית וסירב לקבל את נימוקיו.
לעניין טענה זו של המבקש יצוין כי בדיון שהתקיים בבית הדין האזורי ביום 21.10.13 הוא התייצב יחד עם ידידתו גב' ציפורוב אשר דוברת את שפתו, הובהר לו שבית הדין אינו מספק מתורגמן לשפה הרוסית, והוא הופנה ללשכה לסיוע משפטי.
בסופו של יום, בדיון האחרון מיום 26.5.14 המבקש היה מיוצג על ידי עו"ד מהסיוע המשפטי ,עו"ד לאוניד רובינוב, אשר העלה את טענותיו באופן ברור, טענות אשר התקבלו בחלקן על ידי בית הדין האזורי. עוד יודגש, כי עד למועד הדיון האמור המבקש לא יוצג על ידי עורך דין, כך שעד למועד הדיון קשה היה לבית הדין להבין על איזו ועדה המבקש מערער, ובישיבה האחרונה הדברים הובהרו ובית הדין האזורי קיבל כאמור חלק מן הטענות.
4. סיכומו של דבר – בנסיבות אלה בקשת רשות הערעור נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תשע"ד (23 יוני 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .