הדפסה

גמיש נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר

מספר בקשה:35
בפני
כב' השופט אהרון שדה

מבקשים

הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר

נגד

משיבים

צבי גמיש

החלטה

נוכח הודעות המשיבה בדבר משיכת חוות הדעת ההיסטורית שנערכה ע"י ד"ר טובי מן התיק ותיקון חוות הדעת המשפטית שנערכה ע"י ד"ר אסן ולאחר ששוחחתי עם באי כוח הצדדים ועל דעת כב' השופטת רחל גרינברג, הוחלט כדלקמן:

הדיון שנקבע למחר-29.12.14 מבוטל.

ב"כ המשיבה, מבלי לוותר על איזו מטענותיה ומבלי להודות בדבר, מסכימה להתבסס על פרוטוקול חקירתו של המומחה מטעם העוררים ד"ר אדי כהן שנערכה לפני וועדת הערר בבאר שבע ומשכך שוב אין צורך בחקירתו פעם נוספת לפני הרכב הוועדות מתל אביב וחיפה.

ב"כ הצדדים יבואו בדברים על מנת לגבש מתווה יעיל לשמיעת יתרת העדים/המומחים והשלמת כל חוות הדעת הנדרשות לצורך ההכרעה והודעה בדבר המשך ההליכים תימסר באחריות ב"כ העוררים ותוך 30 יום (ההודעה תימסר הן לוועדה בתל אביב והן לוועדה בחיפה).

לאחר מכן יקבעו מועדים להמשך או תינתנה הוראות אחרות לפי העניין.

לעיוני 28.1.15.

ניתנה היום, ו' טבת תשע"ה, 28 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.