הדפסה

גל-אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ נ' עאמר

מספר בקשה:1

לפני כבור
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. גל-אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ511525461

נגד

משיבים

1. איברהים מואסי עאמר 025907429

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לו כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע:

סכום של 7,973.00₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ביום 31 מאי 2015 ועד יום התשלום בפועל.
הוצאות המשפט בסך 372₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.
שכר טרחת עורך דין בסך 1400 ₪ כולל מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, י"א אב תשע"ה, 27 יולי 2015, בהעדר הצדדים.