הדפסה

גלס נ' פרקליטות מחוז צפון אזרחי

בפני כב' השופט ארנון קימלמן

המבקש

יהודה גלס, ת"ז XXXXXX477

נגד

המשיבה
פרקליטות מחוז צפון אזרחי

פסק דין

בפניי תביעה לתיקון גיל לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד- 1963 (להלן: "החוק"), במסגרתה עותר התובע מר יהודה גלס (להלן: "התובע") להורות על תיקון תאריך הלידה הרשום במרשם האוכלוסין באופן שבמקום התאריך 19.05.1932 יירשם 19.05.1930.

טענות התובע

התובע נולד בוורשה שבפולין ועלה לארץ לבדו בשנת 1948.

לטענת התובע, בעת שעלה ארצה יחד עם קבוצת נוער באוניה "ENDAVOUR", קיבל תעודת משא על שם בן אדם זר בשם שמואל וול. עוד יוער כי בעת שהגיע ארצה ביולי 1948, המדובר היה בהפוגה הראשונה של המלחמה.

עוד טרם הירידה מהאוניה, נאמר למבקש כי הואיל וקיים הסכם בין מוסדות הישוב והאומות המאוחדות האוסר כניסה לארץ לכל אדם שהינו בגיל גיוס, כלומר מגיל 18 ומעלה, הרי שנדרש לשנות את הרישום המיוחס לו לעניין תאריך הלידה משנת 1930 לשנת 1932.

הנתבעת התנגדה לבקשה בתגובתה בכתב וזאת מבלי לפרט נימוקיה.

בעוד שביום הדיון שהתקיים ב- 20.2.14 הבטיח ב"כ הנתבעת להמציא תגובת מרשתו לבקשה תוך 10 ימים, וביום 2.3.14 הגיש וקיבל אורכה נוספת של 10 ימים, הרי שעד היום לא הוגשה התגובה.

לאחר שבחנתי את האסמכתאות אותן צירף התובע הן בכתב התביעה והן במהלך הישיבה מיום 10.2.14, נחה דעתי לחלוטין כי יש לאשר הבקשה לאלתר, ולהלן נימוקיי.

דיון והכרעה

בע"א 171/60 סולטנה נגד היועץ המשפטי לממשלה ואח', פד"י י"ד 2177 נקבע כי:

"העובדה שבית המשפט נוכח לדעת כי הגיל הרשום בתעודת הזהות אינו נכון, אינה פוטרת עדיין את המבקש הרוצה בהצהרה על גילו הנכון או על גיל מינימלי מסויים מלהוכיח את גילו המדוייק או לפחות שלא ייתכן כי נולד אחרי שנה מסוימת מתאימה". (שם, בעמ' 2178).

מכאן כי בתביעה לתיקון גיל על התובע להוכיח כי הגיל הרשום אינו נכון וכן מהו גילו המדוייק, או כי לא ייתכן כי נולד אחרי שנה מסויימת. על פי פסיקת בתי המשפט נטל ההוכחה של שני היסודות הנ"ל מוטל על התובע, כאשר מידת ההוכחה הנדרשת לגבי יסודות אלו היא זו הנדרשת במשפטים אזרחיים (ע"א 355/59 הרינג נ' היועמ"ש, פ"ד יג 2085; ע"א 283/61 דוראני נ' היועמ"ש, פ"ד ט 1338).

עוד נקבע כי כאשר לתובע אינטרס כספי כלשהוא בשינוי גילו ואינטרס זה הוא שעומד ביסוד תביעתו, נטל ההוכחה המוטל עליו הינו נטל מוגבר. (תמ"ש (משפחה כ"ס) 11990/02 מדמון שלום נ' פרקליטות מחוז המרכז, תק-מש 2002(4), 63; תמ"ש 75250/98 מולוקנדוב בוריס נ' פמ"מ (טרם פורסם)).

במקרה הנדון, יש לבחון האם עמד התובע בנטל ההוכחה המוטל עליו.

במהלך חקירת התובע הוא הסביר מדוע התעכב ופנה לבית המשפט רק לאחרונה כדי לתקן את גילו. לדבריו, כבר בשנות החמישים פנה לבירור אצל השופט בצפת שהמליץ לו להמתין עם בקשתו (עמ' 2 ש' 31 ואילך). בנוסף, לדבריו, הוא נדרש על-ידי השלטונות בפולין להוכיח התאמת תאריך לידתו למסמכים שאולי מתייחסים אליו השייכים למשפחתו (עמ' 1 ש' 29 ועמ' 3 ש' 5 ואילך).

התובע נתן הסבר בחקירתו המתקבל על הדעת מדוע שונה תאריך לידתו מלכתחילה בעת שהיה באוניה של עליית הנוער בשנת 1948, ואף המציא מסמכים מפולין המחזקים משמעותית את טענותו כי ברישומים בפולין הוא מופיע כמי שנולד בשנת 1930. (ראו עמ' 2 ש' 7 ובהמשך בש' 16), ומוצגים ת/1 ו – ת/3.

אני מקבל את גרסתו של המבקש לפיהן אין לו תעודת לידה הואיל והעיר ורשה נהרסה כמעט לחלוטין ולמעשה התעודה שצורפה לעניין האישור מהארכיב השכונתי (מוצג ת/3), הינה מסמך שנערך לכאורה על-ידי צד שלישי אובייקטיבי, הגם שאינו תעודת לידה רשמית.

יתרה מזאת, כידוע נקבע בפסיקה כי בהעדר מסמך בנמצא המעיד על שנת לידתו האמיתית של המבקש, אין להכביד על המבקש וניתן להסתמך על עדויות משניות כפי שהובאו (ראה ע"א 395/60 עמרני נ' היועמ"ש, פ"ד טו 594, עמ' 604).ו וראו גם תמ"ש (ת"א 40691/01 פ.י. נ' פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי , (פורסם בנבו).

במקרה דנן, פרטי עדותו של התובע היו מהימנים ואמינים בעיניי כאשר בנסיבות העניין, לאור אמינות העדות, ובפרט המסמך שצורף מהארכיב בהתייחס לרישומי הבית (מוצג ת/3) הינם בהחלט די והותר בנסיבות העניין כדי לשכנע כי התובע הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו בדבר הוכחת נכונות גרסתו.

סוף דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, , אני מקבל את התביעה ומורה בזאת למשרד הפנים לתקן את תאריך לידתו של התובע כך שירשם תאריך הלידה 19.05.1930 במקום 19.05.1932.

בית המשפט מבקש בזאת לאחל לתובע בריאות טובה, אריכות ימים ורוב נחת מכל צאצאיו, בפרט בחג החירות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

בנסיבות אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר עותק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' ניסן תשע"ד, 08 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.