הדפסה

גלבסקי ואח' נ' טרכטמן

  1. נלי גלבסקי
  2. אלכסנדר גלבסקי

ע"י ב"כ עו"ד מיכה גבאי
התובעים/ המשיבים

נגד

יוליה טרכטמן
ע"י ב"כ עו"ד סיגל עזרן שרעבני
הנתבעת/ המבקשת

החלטה

אני קובע דיון בבקשת הרשות להתגונן ליום 15/4/2015, בשעה 10:30.
על נציגים מוסמכים מטעם בעלי הדין להתייצב לדיון באופן אישי.
על בעלי הדין להביא עימם למועד הדיון כל מסמך רלבנטי שהם מבקשים להסתמך עליו.
על המבקשת להיערך לחקירה קצרה על תצהיר ה. כמו כן, על בעלי הדין להיות ערוכים לסיכום טענותיהם לאחר מכן.
במידה ותינתן רשות להתגונן – על בעלי הדין להיערך לקיים ישיבת קדם משפט, מיד עם תום הדיון בבקשה.
נוכח המגמה המרחיבה מתן רשות להתגונן, יודיעו התובעים, בתוך 20 יום מהיום , האם הם מסכימ ים למתן רשות להתגונן, מבלי לוותר על אף אחת מטענותיה ם , כדי שניתן יהיה לוותר על הצורך בדיון בבקשה .
בהקשר זה, על התובעים לשקול האפשרות להסכים לכך שהדיון בתיק זה יעוכב עד למתן פסקי דין חלוטים בהליכים שעניינם תוקף הצוואות. התובעים יתנו עמדתם לכך תוך 20 יום מהיום.
המזכירות תקבע התיק לת.פ. בתום 21 ימים מהיום לצורך מעקב אחר הודעת התובעים.
מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין עותק ההחלטה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ה, 28 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.