הדפסה

גילרון נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 27 מאי 2015

ורה גילרון
המערערת

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המערערים – עו"ד אפרים גלסברג, עו"ד איתי גלסברג
בשם המשיב – עו"ד הילה גולן

החלטה

השופט אילן איטח
המומחה-היועץ-הרפואי מטעם בית הדין, ד"ר אתי נוימן, מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הבאות, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה:

בחוות דעתך קבעת, כי לא נמצא שהמערערת רגישה לאבקת תירס המאבקת כפפות לטקס.

  1. אנא הסבר מדוע הבדיקה מיום 17.2.13, לרבות סעיף 15 לבדיקה, לא מלמדת על רגישות לאבקת תירס או עמילן תירס או החומר המאבק את כפפות הלטקס.
  2. האם קיימת בדיקה לבדיקת רגישות לאבקת תירס או עמילן תירס או החומר המאבק את כפפות הלטקס? אם כן, אנא הסבר. והאם יש מניעה או צורך בביצוע הבדיקה כדי להשלים את חוות הדעת.

האם יש בתשובותיך לשאלה 1 כדי לשנות מחוות דעתך בתיק זה?

מזכירות בית הדין תמציא למומחה החלטה זו, בצירוף הבדיקה מיום 17.2.13, חוות דעתו הקודמות בעניינה של המערערת ותיקה הרפואי.
התיק יובא לעיוני ביום 30.6.15.

ניתנה היום, ט' סיוון תשע"ה (27 מאי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .