הדפסה

גז נ' גילת, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

משה אלגז

המבקש
ע"י ב"כ עו"ד יוסי נגר

נגד
גילת, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

המשיב

החלטה

1. בפני עתירה ליתן פסק דין הצהרתי המצהיר כי המבקש הינו בר רשות בשטחים שונים שבתחום מושב גילת.

2. אני קובע התיק לדיון (מקדמי) בעתירה ליום 11.2.16, בשעה: 10:30.

3. המשיב יודיע בתוך 15 ימים מעת קבלת החלטה זו האם בדעתו להתנגד לבקשה; ואם כן עלי ו להגיש תשובה להמרצת פתיחה בתוך 45 יום מעת קבלת החלטה זו או עד 14 ימים לפני מועד הדיון שנקבע – המוקדם מביניהם.

4. בתשובתה יפרט המשיב את טענותיו כולל אסמכתאות, ו יצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה. תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.

5. על כל אחד מהצדדים והמצהירים להופיע לדיון באופן אישי ואם מדובר בתאגיד, יופיע מנהלו או אדם אחר המצוי בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בקשר לניהול התובענה.

6. ככל שיוותר זמן יהיו הצדדים ערוכים, במידת הצורך, לקיים חקירות נגדיות בנוגע לתצהירים שניתנו.

7. המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ו, 08 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.