הדפסה

גזית עבודות בניין ואח' נ' דהן ואח'

בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה

התובעים

  1. גזית עבודות בניין
  2. אייל גזית

נגד

הנתבעים

  1. אילנית דהן
  2. משה מוריס דהן

<#2#>
נוכחים:
ב"כ התובעים עו"ד ארז גוטרמן
ב"כ הנתבעת 1 עו"ד ארז גוטרמן
ב"כ הנתבעת 2 עוה"ד צבי אבנון וחנן ברנשטיין
הנתבעים בעצמם

פרוטוקול

הצדדים:
לעת זו, לא הגענו להסכמות. אנחנו מעדכנים את בית המשפט בתוצאת המגעים בינינו ובקשיים הנחזים המונעים השגת הסכמות.

<#3#>
החלטה

בשלב זה, יש להצטער על כך שהצדדים לא השכילו להגיע להסכמות שהנן כה מתבקשות נסיבות.

ניתן צו להגשת תצהירי עדות ראשית –

התובעים יגיש ו תצהיריהם בתוך 30 י מים מהיום;
הנתבעים יגישו תצהיריהם בתוך 30 י מים לאחר מכן;
כל התצהירים יועברו עם העתקים ישירות לצד שכנגד.

כל צד יצרף לתצהיריו את כל המוצגים אשר בכוונתו להגיש באמצעות עדיו.

צד המבקש להעיד עד ללא הגשת תצהיר, יגיש במועד אשר נקבע להגשת תצהירים בקשה לזימון עדים ויפרט בה את שמות העדים, הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם וכן את תמצית העדות הצפויה.

חוות-דעת של מומחים יש להגיש במועדים אשר נקבעו לעיל.

תצהירי חוקרים ייערכו ויחתמו באותם מועדים ואולם הגשתם תהא בישיבת הראיות או לפי החלטות שתינתנה בהמשך.

קובע ישיבת קדם משפט נוספת, לאחר הגשת תצהירים, ליום 30.12.14 שעה 12:00.

בית המשפט שב ומפנה את הצדדים לדרך הפשרה המתבקשת ביניהם וממליץ להסתייע אף במגשר חיצוני הגם במהלך קודם שכזה לא צלח.

המלצתי לצדדים לשקול פנייה לעו"ד רחל דון יחיא הבקיאה בתחום המסחרי ובתחום דיני המשפחה. זאת לאחר שהתרשמתי מטריז בגלגלי הפשרה בדמות מערכת היחסים בין הנתבעים.

המזכירות תפתח תיק עזר אליו יגישו הצדדים עותק קשיח ומסומן של תצהיריהם.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ה תשרי תשע"ה, 19/10/2014 במעמד הנוכחים.

ארז יקואל , סגן נשיאה