הדפסה

גזהיי נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני
כב' השופטת חני שירה

המבקש:

טדסה גזהיי ת.ז. מס' 309596518

נגד

המשיב:

היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

בפני בקשה לשינוי גילו של המבקש.
בקשתו היא לקבוע, כי תאריך לידתו הוא 07/01/1945 ולא 07/01/1951 כפי שנרשם בתעודת הזהות שלו.
המבקש נולד באתיופיה.
בתמיכה לבקשתו צרף המבקש תעודת זהות אמהרית שנמצאה אותנטית לאחר שנבדקה על ידי המשיב. בתעודה מצויין גילו האמיתי. המבקש אף נחקר.
המבקש המציא עמדת מעסיקו שאיננו מתנגד לבקשה.
המשיב מ שאיר לשיקול דעת בימ"ש ההחלטה.
משכך, נקבע בזה כי המבקש הינו יליד 07/01/1945 .
הנני מורה למשרד הפנים לתקן את מסמכי המרשם בהתאם.
אין צו להוצאות.
התיק ייסגר.

ניתן היום, ג' כסלו תשע"ה, 25 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.