הדפסה

גור נ' קופת חולים מכבי

16 אוגוסט 2015

לפני: כב' הרשמת שגית דרוקר
המבקש:
ניסן גור

-
המשיב:
מכבי שירותי בריאות
ע"י ב"כ: עו"ד לירון חבוט לוי

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקש (התובע), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתו הכלכלית הקשה של המבקש (להלן: "הבקשה").
 
2.        טענות המבקש, כפי שפורטו בבקשה ובתצהיר התומך בבקשה הן בתמצית כדלקמן:
 
א. המבקש מתקיים מקצבת מל"ל על סך 2,740 ₪ ושתי בנותיו סמוכות על שולחנו ומקבלות קצבה בשיעור של 1,400 ₪ לחודש.
ב. למבקש רכב בבעלותו מסוג ניסאן שנת 2001 ודירה שקבל בירושה כאשר הורי המבקש נפטרו .
ג. למבקש עילת תביעה טובה.
ד. בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקש לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.
 
יצוין, כי לבקשה צורפו מסמכים המעידים על הקצבאות המשולמות למבקש ולבנותיו מאת המל"ל.
 
3.         בהתאם להחלטתי מתאריך 29.6.15 הגישה הנתבעת בתאריך 3.8.15 תגובתה לבקשה במסגרתה טענה כי היא משאירה ההחלטה לשיקול דעת ביה"ד עם זאת, ביקשה לציין למיטב ידיעתה בנותיו של המבקש בגירות ואינן חסויות כאשר המבקש מתיימר לתבוע בשמן ועל כן לכאורה מתעוררת שאלת יריבות.

ההכרעה:
 
4.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה לה ידחות כפי שיפורט להלן.
 
5.        תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
6.        בעניינו אין התובע נחשב לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3. המבקש, מבקש לפטור אותו מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתו לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
7.        באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שיוכיח התובע את טענותיו עשוי הוא לזכות בסעדים שתבע – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית אין מקום בשלב זה אף להתייחס לשאלת היריבות בפרט לאור דחיית הבקשה .
 
8.        באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובע הצליח להראות כי אין ביכולתו לשאת בתשלום האגרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבו הכלכלי של התובע אינו קל אך ככל שעל פי דברי התובע מתקיים הוא מקצבה חודשית וככל שבבעלותו רכב ודירה אותם ניתן לממש, הרי שאין מניעה לממש אילו. עוד אציין כי בבקשתו אין כל התייחסות לחסכונות ו/או קרובי משפחה נוספים אליהם ניתן לפנות לשם גיוס סכום האגרה.
 
9.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבו של התובע מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לאמור בסעיף 8 לעיל.

10        בשים לב לאמור ובשים לב לגובה האגרה 143 ₪ הגעתי למסקנה כי יש לדחות הבקשה. שובר לתשלום אגרה יישלח לתובע ע"י מזכירות ביה"ד תשלום יבוצע עד לתאריך 3.9.15. לא יהיה צו להוצאות.

ניתנה היום, א' אלול תשע"ה, (16 אוגוסט 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.