הדפסה

גור אריה ואח' נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ

לפני כב' השופט בכיר אלי ספיר

תובעים

1. לריסה גור אריה

2. אלכסנדר גור אריה

נגד

נתבעים
1. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 21 אוקטובר 2014 בשעה 08:30 בפני כבוד השופט בכיר אלי ספיר  בנוכחות הצדדים.

במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
 
במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 ("התקנות").
 
לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:
 
1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי עד 30 יום מהיום ועיון בהם עד 60 יום מהיום.
    כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן עד 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו
עד 60 יום מהיום.

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד
עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני
המועד הנ"ל.

המזכירות תודיע לצדדים.
  ניתן בהעדר היום: ט"ז חשון תשע"ד, 20 אוקטובר 2013.
  
_______________
שופט בכיר אלי ספיר
הופק ע"י אילנית פרדו