הדפסה

גוזלן נ' אלבז ואח'

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

תובע

דורון גוזלן

נגד

נתבעים

  1. ליאור אלבז
  2. קנדילידה בע"מ

החלטה

קובע את התיק להוכחות, לגמר, ולמתן פסק דין ביום 2.5.2016 בשעה 09:20.
הצדדים יביאו לדיון את כל הראיות (לרבות תמונות צבעוניות שהינן רלבנטיות למקרה הנדון), והעדים מטעמם.
ככל שמי מהצדדים מעוניין לחקור שמאי על חוות דעתו, יש להודיע על כך לצד שכנגד עד 20 יום טרם מועד הדיון, לצורך זימונו לדיון על ידי הצד שהגיש את חוות הדעת. העדר הודעה בעניין זה יחשב כוויתור על חקירת השמאי.
ניתן לזמן לדיון עדים באמצעות צו של בית המשפט, ובלבד שהבקשה לזימון העד תוגש 20 יום לפחות טרם הדיון שנקבע בתיק.
כדי להימנע מתקלה שתביא לדחיית מועד הדיון - מומלץ לתובע לוודא עד 14 ימים לפני המועד שנקבע, את המצאת ההזמנה לנתבע ים.
במידה ותיכשל ההזמנה שתישלח על ידי המזכירות – על התובע לבצע הזמנה נוספת במסירה אישית.
מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לבעלי הדין.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ו, 22 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט