הדפסה

גוג'י ישראל בע"מ נ' בן שמואל ואח'

תיק אזרחי 49733.09.12

לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המבקשת (התובעת):
גוג'י ישראל בע"מ

נ ג ד

המשיבים (הנתבעים):

  1. ערן בן שמואל
  2. אלכס בילצ'ינסקי

פרוטוקול
ישיבת יום 10.10.2012
נוכחים:
באי-כוח המבקשת - עו רכי-הדין ריצ'רד לוּטי, יהודה נוֹיבּוֹאֵר וּגב' רֹתם כהן + מנהלת קניין רוחני של המבקשת גב' רוני אטלס

באי-כוח המשיבים - עו רכי-הדין ד"ר שלמה כהן וּמר ראובן בכור + המשיבים בעצמם
<#1#>

עו"ד ד"ר כהן: אני חוזר על האמור בתגובת הביניים מטעם המשיבים שהוגשה מטעמנו. אני מעדכן, שבינתיים החזרנו לתוֹקפּה את הבקשה בארה"ב, וכפי שעולה ממכתב מיום 9.10.2012, של עורכת פטנטים עמית כהן אל המשיב 1, אותו אני מגיש לבית-המשפט וּמוסר לצד שכנגד.
כאשר אקבל עדכון נוסף, אודיע גם, במקביל, לבאי-כוח המבקשת. אני חוזר על הודעת המשיבים הנוכחים כאן, וּלפיה, כאמור בסעיף 6, אם יהיה בכוונת המשיבים או מי מהם להעביר זכויות כלשהן בבקשות הפטנט נשוא ההליכים כאן, אזי יודיעו על כך בכתב לבאכוח המבקשת כאן, 30 ימים מראש.
עו"ד לוּטי: הייתי מבקש לקצוב בזמן את הבירורים באשר למשרד הפטנטים האירופאי.
לגבי ההוצאות בתיק הנוכחי - אני מציע שתיפסקנה בתום הדיון. אני מבקש עוד, שתהליך בחינת הפטנט ייעשה הפעם בצוּרה שְׁקוּפה, על-מנת שנוכל לקבל מידע מלא.
אני מסכים שחתימות של המשיבים על Assignments והצהרות ממציא, לא יהיה בהן משום פגיעה כלשהי בטענות מהותיות של מי מהמשיבים כלפי המבקשת בכל הנוגע לזכויות בבקשות פטנט לגביהן ניתנו חתימות על מסמכים כנ"ל.

עו"ד ד"ר כהן: לפי דעתי הדיון בבקשה לסעדים זמניים הסתיים.
עמדת המשיבים היא שבקשות הפטנטים הנדונות לא היו אף פעם של המבקשת, ואינן שלה; הם הודו בזה במס מכים שהגשנו; ועצם העובדה שהמבקשת יודעת על בקשות אלה מ 2007, וכפי שעולה מהמסמכים שהגשנו, ולא העלתה כל טענה, למרות שהעלתה טענות ותבעה לגבי פטנטים אחרים.
אני מבקש לקבוע את התיק העיקרי לבירור מוּאץ, כי אנחנו גם רוצים שייקבע שבקשות הפטנטים האלה הן שלנו, ולא שלהם. אולי חברִי ואני נסכים בינינו על לוח זמנים מוּאץ.
העלה חברי טענה לגבי חתימות על מסמכים: זה לא בבקשה הזמנית, לא מופיע בה, ולכן אני מבקש לא לדון בזה כרגע בכלל.
הפטנטים האלה נמצאים בדיון בבית הדין לעבודה. יש כבר דיון על הפטנטים האלה, גם בבית-הדין לעבודה, וגם בבית-המשפט מחוזי מרכז.

עו"ד לוּטי: זה לא נכון. אין בבית-הדין לעבודה מילה על פטנטים.

עו"ד ד"ר כהן: פה מדובר באמת בפּרשׁה של שוד לאור היום, של בעל המניות העיקרי בחברה הזאת, שלמה בן-חיים, שמתמרן ועושה מניפולציות, לא רק על המשיבים, אלא גם על שותפיו. האיש מסובך באינספור תביעות, של כל העולם נגדו, ומבחינתו זה ייגמר רע מאוד.
היום אנחנו נחתום על זה? נאשרר את הגזל הזה? לא מיניה, לא מקצתי. לא נחתום על כלום.
המלחמה הזאת היא של מי הטכנולוגיה, והמלחמה הזאת מתנהלת גם בארץ וגם בארה"ב, גם בברמודה.
כרגע יש שלוש בעיות...
יש נקודה נוספת - שחברי ביקש שאת הטיפול בבקשות נעשה באורח שקוף. לא. הבקשות הן שלנו. הפטנטים הם שלנו. אנחנו נדווח לצד השני אם וכאשר נצליח להחיות את הבקשות באירופה. כי בארה"ב החיינו. כבר הראינו.
אותו בריון, בן-חיים, מנהל מלחמה נגד המשיבים האלה ב-6-7 פורומים שונים. תוך כדי המלחמות האלה נפל משהו בין הסדקים.

עו"ד לוּטי: בקשר לפטנט האירופאי - אם חברִי לא יצליח להחיות את זה, הדרך היחידה להחיות את זה היא שזה יעבור לבעלותנו, ואנחנו, כצד ג', אולי יש לנו סיכוי.
מה שיקרה זה שאם נשאיר את זה לגמר הדיון, חלוף הזמן לרעת כולם.

עו"ד ד"ר כהן: אומר חברי - אם נתקשה בהחייאת הפטנט באירופה, יתכן שביחד אפשר יהיה למצוא איזה מנגנון. ואני משיב - אם וכאשר, נדוּן בזה.
אני כבר מודיע שאנחנו נדרוש את העדתו של מר בן-חיים, שמשתדל להתחמק מלהתייצב לדיונים בכלל ולא נותן תצהירים, אך גם ללא תצהיר נעמוד על העדתו.

<#2#>
החלטה
1. רשמתי לפניי את הודעות הצדדים, כפי שנמסרו לבית-המשפט, בכתב וּבעלפה. הודעות אלה מהוות חלק בלתי-נפרד של ההחלטה הנוכחית.
בכלל זאת, רשמתי לפניי את הודעתו של בא-כוח המשיבים כי ימסור, במועד מוקדם ככל האפשר, עדכון לגבי החייאת הבקשה שבפני משרד הפטנטים האירופאי (סעיף אחרון למכתבה הנ"ל של עורכת הפטנטים עמית כהן).

2. בשלב זה, הסתיימו ההליכים הזמניים, מבלי לפגוע בזכותו של כל אחד מבעלי הדין לשוב ולפנות לבית-המשפט, אם יתעורר צורך בכך.

3. בעלי-הדין יסיימו את הגשת כתבי-הטענות. כתב-הגנה יוגש עד יום 15.12.2012 .

4. עד יום 28.2.2013 יסיימו הצדדים הליכים של גילוי מסמכים ועיון בהם.

5. עם תום הליכי הביניים, אתן החלטה בדבר הגשת ראיות הצדדים בחקירה ראשית, בתצהירים. ככל שמי מבעלי-הדין מבקש לקרוא לעֵד, שלא מסר תצהיר, יגיש בקשה מנומקת בכתב בהקשר זה.

6. אני קובע קדם משפט בהליך העיקרי ליום 4.3.2013 בשעה 09:00.

<#3#>
ניתנה והוּדעה היום, כ"ד בתשרי התשע"ג, 10/10/2012, במעמד הנוכחים.

גדעון גינת, שופט בכיר

הוקלד על ידי סוניה דוננפלד-לדר