הדפסה

גבראמיסקיל נ' משרד הפנים

מספר בקשה: 3
בפני
כב' השופט מרדכי לוי

המבקשת – המשיבה בעתירה
מדינת ישראל - משרד הפנים
ע"י עו"ד יערה קליינברגר
פרקליטות מחוז דרום-אזרחי

נגד

המשיב - העותר
האילי גבראמיסקיל

החלטה

המדינה הגישה בקשה להורות על סילוק העתירה על הסף בשל העדר סמכות מקומית, ולחלופין להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט המוסמך.

אכן, הוראת השהייה שהיא ההחלטה מושא העתירה ניתנה בלשכת "תובל" של רשות ההגירה והאוכלוסין בתל-אביב, ובית המשפט המוסמך לדון בה הוא בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, ולא בית משפט זה.

עם זאת, אין הצדקה לסלק את העתירה על הסף, אלא יש להורות על העברת הדיון לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב.

הצו הארעי מיום 24/4/12 יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת שתינתן על-ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב.

המזכירות מתבקשת לפעול להעברת העתירה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ולהעביר החלטה זו לצדדים .

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ד, 30 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.