הדפסה

גאנם נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

בפני
כב' השופט ג'מיל נאסר

תובע
גמיל גאנם

נגד

נתבעות
1.בנק מזרחי טפחות בע"מ
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

התובע הגיש תביעה קטנה זו לחייב את הנתבעות ביחד או לחוד להשיב לו סכומי פרמיות שנגבו ממנו בכפל.

טענת התובע בתמצית הינה שהוא נטל משכנתא מאת הנתבע מס' 1 אשר דאג עפ"י הנהלים שלו לבטח את התובע בביטוח חיים. בשלב מסוים פנתה הנתבעת מס' 2 אל התובע והציעה לו להעביר את פוליסת ביטוח החיים אליה. התובע הסכים לכך, אך בחלוף שנים הסתבר לו כי המבטחת המקורית המשיכה לגבות ממנו פרמיה בגין אותה תקופה שהנתבעת מס' 2 הנפיקה עבורו פוליסת ביטוח חיים (להבטחת החזר המשכנתא).

כל אחד מהנתבעות מציג את השתלשלות העניינים מנקודת מבטה תוך שה יא מתארת את התנה גותה כחוקית באופן מלא ובהתאם לנהלים ומטילה את האחריות על הנתבעת האחרת ו/או התובע.

אין מחלוקת כי הפרמיה נשוא כתב התביעה שולמה ע"י התובע הן לנתבעת מס' 1 (במסגרת החזרי המשכנתא החודשיים), והן לנתבעת מס' 2 כאשר בפועל התובע היה אמור לשלם רק עבור ביטוח אחד. הנתבעת מס' 1 טוענת כי כל עוד לא בוטלה הפוליסה שנרכשה במעמד קבלת המשכנתא כדין, המשיכה חברת הביטוח המקורית לגבות את הפרמיה כמתחייב מהפוליסה. הנתבעת מס' 2 טענה, כי היא לא הייתה אמורה לדאוג לביטול הפוליסה המקורית וכי פעלה בהתאם להצעת הביטוח על פי הסכמת התובע להעביר ביטוח החיים אליה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים נחה דעתי לדחות את התביעה כנגד הנתבעת מס' 1 ולקבל את התביעה במלואה נגד הנתבעת מס' 2 מן הטעם העיקרי כי אני מקבל את עדות התובע לפיה הובהר לו מפורשות ע"י נציג הנתבעת מס' 2, עת הוצע לו להעביר את פוליסת ביטוח החיים אל הנתבעת מס' 2, כי הלה תדאג באופן מלא לכל הפרוצדורה המתחייבת מביטול הפוליסה אצל חברת הביטוח המקורית והעברת הביטוח אליה על מנת למנוע תשלום כפל. עמדת הנתבעת מס' 2 כי לא הייתה מחויבת לעשות כן נדחית על ידי.

אשר על כן:
א. אני דוחה את התביעה נגד הנתבעת מס' 1 ללא צו להוצאות.
ב. אני מקבל את התביעה נגד הנתבעת מס' 2 ומחייב אותה לשלם לתובע את הסך 14,136 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1/6/08 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪.

המזכירות תעביר פסק הדין אל הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ' טבת תשע"ג, 02 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.