הדפסה

ג'ינאח חיים ואח' נ' זיידורף ברוך ואח'

בפני
כב' השופטת תמר אברהמי

תובע

ג'ינאח חיים
ע"י עו"ד אליעזר בן חיים

נגד

נתבעת

הרפז נילי, עו"ד
עי" ב"כ עו"ד ניסים נברו

החלטה

לאור פסק דינו (מהיום) של בית המשפט המחוזי אני מורה כי אם יש בדעת מי מהצדדים (התובע והנתבעת 2) לעתור בבקשה להשלמת טיעון/ראייה או כל ענין אחר קודם למתן הכרעה בתיק , יגיש את הבקשה בתוך 7 ימים. בקשה כאמור, ככל שתוגש, וכל מסמך אחר שיוגש בתיק, יומצאו לצד שכנגד במקביל להגשתם לבית המשפט (באותו מועד בו יוגשו) .

המזכירות תמציא ההחלטה לתובע ולנתבעת 2 מיידית, וכן:
א. תפתח את התיק מחדש, כאשר עתה - הצדדים להליך הינם התובע והנתבעת 2 בלבד. יש לעדכן את פרטי התיק בהתאמה.
ב. תוודא כי תיק זה אינו מועבר בשלב זה למותב אחר (אלא יוותר לעת עתה בטיפולי).
ג. תעביר את התיק הפיזי ללשכתי.

ניתנה היום, כ"ה אלול תשע"ב, 12 ספטמבר 2012, בהעדר.