הדפסה

ג'בארין נ' בובר ואח'

בפני כב' השופטת עירית הוד
התובעים
שריף ג'בארין

נגד

הנתבעים
1. שחר בובר

2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

<#1#>

נוכחים:
מטעם התובע: עו"ד אמיר אלמאדי
מטעם הנתבעת 2: עו"ד סאיג

פרוטוקול

ב"כ הנתבעת 2: אני מתנצל על כך כי טרם הוגשה חוות הדעת מטעמנו, אגישה תוך 10 ימים מהיום, אני מציע כי בית המשפט ימנה מומחה כי יהיו פה פערים גדולים. אנו כופרים בכיסוי הביטוחי, מדובר בפוליסה הצהרתית והפרוייקט לא דווח. חברי ביקש ממני את תיק הפוליסה, קיבלתי אותו ואעביר לו אותו בהקדם.

ב"כ התובע: צריך לבדוק זאת. אנו נמציא לנתבע 1 את התביעה, במידה ועדיין לא המצאנו.

ב"כ הנתבעת 2: המומחה מטעם חברי קבע 34% והמל"ל קבע נכות בשיעור 19%. יש גם עבר שנצטרך להתייחס אליו.

ב"כ התובע: הבעיה העיקרית היא בקרסול.

<#2#>
החלטה

1. בפני תביעה ובה עותר התובע לפצותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו - לטענתו - עקב תאונת עבודה מיום 23.2.09.
 
2. לאור הפער בשיעורי הנכות שנקבעו על ידי המומחים, נחה דעתי כי בנסיבות העניין, נכון הוא למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, לשם בדיקת התובע ומתן חוות דעתו בשאלות המפורטות בהמשך החלטתי זו.
 
3. לפיכך, אני ממנה את פרופ' מאיר ניסקה, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתחום האורטופדי.

4. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 23.2.09 ובמיוחד יקבע:
 
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל - נא לפרט.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
 
5. התובע ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחה ולב"כ הנתבעת, בתוך 15 יום מהיום.
 
6. כל אחד מהצדדים ימציא למומחה ויעביר העתק לצד השני, בתוך 15 יום מהיום, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו והנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת של מומחים רפואיים.
 
7. ב"כ התובע יתאם את מועד בדיקת התובע ישירות עם המומחה, ויודיע על כך, בכתב, לב"כ הנתבעת.
 
8. התובע יעמוד לכל הבדיקות הרפואיות ובדיקות העזר האחרות, כפי שיורה לו המומחה, במידה והדבר נחוץ לצורך מתן חוות דעתו וב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לקיום אותן בדיקות.
 
9. אני קובעת את שכרו של המומחה על סך -.5,000 ₪, כולל מע"מ, אשר ישולם לו ישירות ע"י שני הצדדים בחלקים שווים.
במידה וייקבע כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין המקרה דנא, כי אז ישקול ביהמ"ש ניכוי שכרו של המומחה מסכום הפיצוי שייפסק לתובע - ככל שייפסק.
 
10. א. התובע יפקיד בידי ב"כ סך 2,500 ש"ח להבטחת תשלום מחצית שכרו של המומחה וב"כ התובע יהיה רשאי לפנות למומחה רק לאחר הפקדת הסכום האמור בידיו הנאמנות, כך שעם פנייתו למומחה, יהא ב"כ התובע חייב באופן אישי, יחד עם התובע, בתשלום מחצית שכרו של המומחה, עד לסך 2,500 ש"ח.
 
ב. המומחה מתבקש שלא להעביר את חוות דעתו לביהמ"ש או למי מהצדדים, אלא רק לאחר קבלת מלוא שכרו מכל הצדדים.

11. אני קובעת ישיבת קדם משפט נוסף ליום 19.2.14, שעה 9:10.
הצדדים והמומחה מתבקשים לעשות את המוטל עליהם, כדי שחוות דעתו של המומחה תצורף לתיק ביהמ"ש, לפני מועד הישיבה הנ"ל.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ז חשון תשע"ד, 21/10/2013 במעמד הנוכחים.

עירית הוד, שופטת