הדפסה

בש"פ 9248/00 מדינת ישראל נ. ניקולאי חנניב

בבית המשפט העליון בירושלים

בש"פ 9248/00

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיב: ניקולאי חנניב

בקשה שניה בהסכמה להארכת מעצר לפי סעיף
62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-
מעצרים), התשנ"ו1996-

בשם המבקשת: עו"ד נאוה בן-אור

בשם המשיב: עו"ד אורלי קעטבי-עמיר

החלטה

לבקשת המדינה ובהסכמת המשיב מוארך מעצרו של המשיב בת"פ 972/99 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בתשעים יום החל מיום 25.12.2000 או עד למתן גזר דין, הכל לפי המוקדם.

הדיון שנקבע ליום 21.12.2000 מתבטל.

ניתנה היום, כג' בכסלו התשס"א (20.12.2000).

ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00092480.P02/אמ