הדפסה

בש"פ 8798/13 מדינת ישראל נ. יניב קרנש

החלטה בתיק בש"פ 8798/13

בבית המשפט העליון

בש"פ 8798/13

לפני:
כבוד השופט א' שהם

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. יניב קרנש

2. אוסקר אברהם

בקשה (רביעית) להארכת מעצר בתשעים ימים נוספים, לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1996

תאריך הישיבה:
כ"ט בטבת התשע"ד (1.1.2014)

בשם המבקשת:
עו"ד עמנואל לינדר

בשם המשיב 1 :
עו"ד מיכה גבאי; עו"ד אלי גבאי

בשם המשיב 2 :
עו"ד ערן ערבה

החלטה

לאחר שעיינתי בכובד ראש בבקשת המאשימה להאריך את מעצרם של המשיבים ב-90 ימים נוספים החל מיום 3.1.2014, ובהינתן העובדה כי מדובר בבקשה להארכת מעצר רביעית, הגעתי למסקנה כי נקודת האיזון השתנתה לכיוון שחרורם של המשיבים לחלופת מעצר הדוקה והולמת. זאת, מבלי להתעלם ממסוכנותם של המשיבים, כפועל יוצא מהעבירות החמורות המיוחסות להם, ומיתר השיקולים שהצדיקו את הארכת מעצרם. הטעם העיקרי להחלטתי זו נעוץ בעובדה, שאושרה על-ידי בא כוחה של המבקשת, כי ידרשו הארכות מעצר נוספות, ככל הנראה לא פחות משלוש הארכות מעצר לתשעים ימים, כל אחת.

בנסיבות אלה, מתבקש בית משפט קמא להדרש לנושא שחרורם של המשיבים לחלופת מעצר. בעניינו של המשיב 1 קיים תסקיר מעצר עדכני מיום 23.12.2013, ולגבי המשיב 2 מתבקש שירות המבחן להכין תסקיר מעצר מעודכן עד ליום 26.1.2014.

לאחר שיושלם התסקיר בעניינו של המשיב 2, מתבקש בית משפט קמא לזמן דיון לצורך בחינת האפשרות לשחרורם של המשיבים לחלופת מעצר ראויה, שכאמור תהיה חלופה הדוקה, ושניתן יהיה להשיג באמצעותה את תכלית המעצר.

בשלב זה ועד להחלטה אחרת יהיו המשיבים נתונים המעצר, כפי שנקבע בהחלטתי מיום 1.1.2014.

ניתנה היום, ח' בשבט התשע"ד (9.1.2014).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13087980_I02.doc יא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il