הדפסה

בש"פ 3567/12 מדינת ישראל נ. חאלד אבו צלעוק

החלטה בתיק בש"פ 3567/12

בבית המשפט העליון

בש"פ 3567/12

לפני:
כבוד השופטת מ' נאור

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
חאלד אבו צעלוק

בקשה שנייה (בהסכמה) להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

בשם המבקשת: עו"ד נעימה חנאווי
בשם המשיב: עו"ד נחמן בטיטו

החלטה

בהסכמת בא-כוח המשיב, עליה הוצהר במכתב שצורף כנספח לבקשה, הנני מורה על הארכת מעצרו של המשיב, בהתאם לסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בתשעים ימים נוספים שמניינם מיום 16.5.2012, או עד למתן פסק-דין בעניינו ב-תפ"ח 27344-05-11 של בית המשפט המחוזי מרכז, לפי המוקדם מבין המועדים.

ניתנה היום, י"ד באייר, התשע"ב (6.5.2012).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12035670_C01.docהג
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il