הדפסה

בש"ע 19844-01-10 משטרת הונאה צפון נ' אבו ג'בל

בית משפט השלום בנצרת
בש"ע 19844-01-10 משטרת הונאה צפון נ' אבו ג'בל

תיק חיצוני: 317214/08

04 ינואר 2012

בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק

מבקשים

1. משטרת הונאה צפון

נגד

משיבים
1. הישאם אבו ג'בל

הודעה

לקוח נכבד,

הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בית משפט זה.
במסגרת שיפור השירות ללקוחות בית המשפט ובמטרה להבטיח את הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על צמצום הפקת השקים והעברת הכספים ללקוחות בית המשפט באמצעות העברת הכספים לחשבון הבנק של הלקוח.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהמציאו לאחת ממזכירויות בית המשפט במחוז נצרת ו\או לשלוח בדואר לבית המשפט, בהקדם האפשרי. נא לדייק במילוי פרטי חשבון הבנק. נא לדייק במילוי פרטי חשבון הבנק. פירוט התשלומים שבוצעו ישלח לכתובתך המופיעה במערכת בנפרד תוך ציון פרטי התיק והסכום.
בהעדר מסירת פרטי חשבון בנק לזיכוי, לא יבוצע ההחזר.

מצ"ב טופס לזיכוי חשבון בנק.

בכבוד רב
מזכירות בית המשפט

מס תיק__________

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ _______________________ ת"ז ______________________
אבקשכם להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק הנ"ל לחשבון הבנק כמפורט לעיל.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מביניהם.

שם בעל החשבון
סוג חשבון

פרטי עסקי

שם הבנק
שם הסניף/כתובתו
מס' סניף
מס' חשבון

הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שנמסרו בטופס הם נכונים.

תאריך חתימה

________________ __________________

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ _______________________ ת"ז ______________________
רישיון עו"ד מס' _________________ אבקשכם להעביר את הכספים המגיעים לי בתיקים המנוהלים על ידי, לחשבון הבנק כמפורט לעיל.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מביניהם.
עדכון פרטים:
** אני עו"ד __________________ מבקש לעדכן את החשבון הנ"ל במאגר הגורמים לצורך העברת כספים בכל התיקים המנוהלים על ידי.

שם בעל החשבון
סוג חשבון

פרטי עסקי

שם הבנק
שם הסניף/כתובתו
מס' סניף
מס' חשבון

הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שנמסרו בטופס הם נכונים.

תאריך חתימה וחותמת

________________ __________________

1 מתוך 5