הדפסה

בש"מ 1488/15 מאמון חסן בדארנה נ. מתאם פעולות הממשל...

החלטה בתיק בש"מ 1488/15

בבית המשפט העליון בירושלים

בש"מ 1488/15 - ג'

לפני:
כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקש:
מאמון חסן בדארנה

נ ג ד

המשיבים:
1. מתאם פעולות הממשלה בשטחים

2. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית

3. שירות הביטחון הכללי

4. היועץ המשפטי של אזור יהודה ושומרון

בקשה להארכת מועד

החלטה

המבקש עותר למתן ארכה להגשת ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהלייים בירושלים מיום 7.1.2015, אשר לטענתו הומצא לידיו ביום 21.1.2015. הטעם העומד ביסוד הבקשה הוא קשיים ביצירת קשר בין המבקש, המתגורר בג'נין, לבין בא-כוחו וכן מעבר משרד של בא-כוח המבקש.

לאחר עיון בבקשה ובתגובת המשיבים (המתנגדים לבקשה) החלטתי לקבל את הבקשה בכפוף לחיוב המבקש בהוצאות המשיבים.

סבורני כי נימוקי ההחלטה מיום 11.2.2015 בבש"ם 606/15, אשר הוגשה על ידי בא-כוח המבקש בהליך אחר על יסוד טעמים דומים, יפים גם לענייננו. גם במקרה דנן קיים חסר מסוים בבקשה והיא אינה כוללת פירוט מספק (למשל לעניין המאמצים שנעשו על ידי בא-כוח המבקש להפגש עם מרשו), וקיים קושי בטענה כי יש ליתן ארכה על רקע מעבר משרד של בא-כוח המבקש.

ואולם, גם במקרה זה ראוי ליתן ארכה להגשת ההליך (תוך חיוב המבקש בהוצאות) בשל משקלן המצטבר של נסיבות העניין: ההנחה כי המניעה הבטחונית לפחות הקשתה על מפגש של המבקש עם בא-כוחו; מהות ההליך (הסוגיה שעל הפרק וקיומה של זכות ערעור); וכן העובדה שההליך הוגש אמנם ארבעה ימים לאחר חלוף המועד להגשתו (אשר חלף ביום 22.2.2015), אך שלושה ימים לפני המועד האחרון להגשה, ביום 19.2.2015, נשלחה טיוטה של הבקשה להתייחסות הפרקליטות, כך שלא התגבש אינטרס הסתמכות של המשיבים על פסק הדין.

איזון בין השיקולים הרלבנטיים מוביל כאמור למסקנה כי יש ליתן למבקש שהות קצרה להגשת הערעור - כך שזה יוגש בתוך שבעה ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיו - אך להתנות את קבלת הערעור לרישום באישור שיציג המבקש לפיו שילם את הוצאות המשיבים בסך של 2,000 ש"ח.

המבקש יציין את הארכה בפתח ההליך שיגיש ויצרף את החלטתי כנספח.

ניתנה היום, ל' בניסן תשע"ה (‏19.4.2015).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15014880_P02.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il