הדפסה

בש"א 9835/16 די לוק בע"מ נ. סייף קאר מערכות מניעת ...

החלטה בתיק בש"א 9835/16

בבית המשפט העליון

בש"א 9835/16

לפני:
כבוד השופטת ע' ברון

המבקשת:
די לוק בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע"מ

2. מרדכי דהן

3. וי אם עיבוד שבבי ממוחשב בע"מ

4. מיכאל כהן

5. ולדימיר טונקיך

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשת: עו"ד טל גוטמר; עו"ד לירז סבן
בשם המשיבה 1: עו"ד ד"ר יונתן דרורי;
עו"ד יותם וירז'נסקי-אורלנד

החלטה

לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בתובענה ב-ת"א 12793-06-16, המתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה, עם הדיון ב-ת"א 22857-06-16, המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו – ולקיימם במאוחד בתל אביב. יצוין כי הבקשה הוגשה ביום 18.12.2016, ובשל תקלה במזכירות בית המשפט הונחה על שולחני רק עם קבלת תגובת המשיבה 1 (להלן: המשיבה) ביום 5.1.2017.

המבקשת והמשיבה הן חברות מתחרות שעוסקות בייצור מנגנונים למיגון כלי רכב, כש-ת"א 12793-06-16 (מחוזי – חיפה) היא תביעה כספית שהגישה המבקשת נגד המשיבה בטענה לנזקים על רקע עילות מתחומי ההגבלים העסקיים ולשון הרע; ואת ת"א 22857-06-16 (מחוזי – תל אביב) הגישה המשיבה נגד המבקשת והמשיבים 5-2 בגין הפרה נטענת של פטנט, ומבוקשים בה צווי מניעה, צווי עשה ופיצויים. בבקשה נטען כי לגישת המבקשת אין חשש למתן החלטות שיפוטיות סותרות לנוכח השוני בעילות הנדונות, אך יש מקום לאיחוד הדיון משהוא יביא לייעולו וימנע כפל התדיינות באותו עניין. זאת היות ששני ההליכים חולקים תשתית עובדתית משותפת, שיסודה בנסיבות כניסתה של המבקשת לשוק שהמשיבה היא שחקנית מרכזית בו, והתנהלותה של המשיבה כלפי המבקשת בעקבות זאת; ועולות מהם שאלות משפטיות קשורות, ובהן שאלת הפרת הפטנט. הודגש כי בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט נ' ג'השאן) הביע עמדתו בעניין זה בדיון מיום 11.12.2016, ולפיה שאלת הפטנט טעונה הכרעה גם בהליך המתנהל לפניו.

שני ההליכים מצויים בשלבים מקדמיים בלבד, כאשר ב-ת"א 22857-06-16 (מחוזי – תל אביב) טרם התקיימו דיונים כלשהם; וב-ת"א 12793-06-16 (מחוזי – חיפה) התקיימה כאמור ישיבת קדם משפט אחת, שבה נדונה בקשה שהגישה המשיבה לעיכוב הליכים, עד שתוכרע התובענה המתנהלת בתל אביב. בהחלטתו מיום 11.12.2016 נתן בית המשפט בחיפה לצדדים שהות להגיש את הבקשה דנן, וקבע כי הבקשה לעיכוב הליכים תוכרע לאחר שתתקבל החלטה בבקשה לאיחוד הדיונים.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, "המדובר בשני הליכים עוקבים מבחינת הטיעון העובדתי בהם", משום שככל שתתקבל טענת המשיבה בדבר הפרת פטנט מצד המבקשת, תישמט הקרקע מתחת לטענות המבקשת באשר להתנהלות המשיבה בעקבות זאת. לפיכך, לעמדתה של המשיבה איחוד הדיון יביא אך לסרבולו, ותחת זאת יש לעכב את הדיון ב-ת"א 12793-06-16 (מחוזי – חיפה) עד שתוכרע שאלת הפרת הפטנט בגדרי ת"א 22857-06-16 (מחוזי – תל אביב). זאת גם לנוכח השונות בעילות הנדונות ובסעדים המבוקשים, והיעדר החשש להחלטות סותרות. יצוין כי בבקשה לא צוינה עמדתם של המשיבים 5-2, שהם נתבעים ב-ת"א 22857-06-16 (מחוזי – תל אביב), ואולם היות שהם מיוצגים בהליך זה על ידי אותם באי-כוח של המבקשת והוגש מטעמם כתב הגנה אחד, ניתן להניח שהמבקשת מייצגת את עמדתם של המשיבים 5-2 גם בגדרי הבקשה דנן.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתיקי ההליכים במערכת "נט המשפט", באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. ההכרעה בשתי התובענות טעונה בירור של אותה מסכת עובדתית, שעניינה התנהלותן של המבקשת והמשיבה במסגרת התחרות העסקית ביניהן, ועולות בהן שאלות משפטיות שיש ביניהן השקה משמעותית, גם אם לא חפיפה מוחלטת. דומה אפוא שכל הכרעה בהליך אחד תשפיע על האחר, שכן אף המשיבה ציינה כי "כאשר מזקקים את שתי התביעות לעיקר טענותיהן, מתבהר, כי שאלה אחת מרכזית משותפת לשתיהן – האם הפרה המבקשת את הפטנט של המשיבה"; ולנוכח זאת יש קושי בעמדת המשיבה כי יש לברר תחילה דווקא את התובענה שהגישה היא, בהיותה המאוחרת בזמן.

מצאתי אפוא שראוי כי בית המשפט ישקיף על הסכסוך כמכלול, ויקבע את סדרי הדיון המתאימים לבירור המחלוקות (ראו למשל, בש"א 6454/16 ניו גלובל לנד בע"מ נ' בנק ירושלים בע"מ (7.9.2016)), ומשום כך יש מקום לאיחוד הדיון. עם זאת יודגש כי בית המשפט ינהל את הדיון כחוכמתו, ובכלל זה הוא רשאי לקבוע כי שאלות מסוימות יידונו תחילה, והדיון בסוגיות אחרות יעוכב.

התוצאה היא שאני מורה על העברת הדיון ב-ת"א 12793-06-16 (מחוזי – חיפה) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ועל איחודו שם עם הדיון ב-ת"א 12793-06-16.

ניתנה היום, ‏י"ב בטבת התשע"ז (‏10.1.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16098350_G01.doc רר
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il