הדפסה

בש"א 9443/11 גבריאל יניב נ. לוין יניר

החלטה בתיק בש"א 9443/11

בבית המשפט העליון

בש"א 9443/11

לפני:
כבוד הנשיאה ד' ביניש

המבקש:
גבריאל יניב

נ ג ד

המשיבים:
1. לוין יניר

2. אתיקה השקעות בע"מ

3. ורדי אופיר

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקש: עו"ד גבריאל יניב
בשם המשיבים: עו"ד סער גרשוני

החלטה

לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לאיחוד הדיון בשתי תביעות בגין הפרת זכויות קניין רוחני שהוגשו על ידי המשיבים נגד המבקש. אחת התביעות שאיחוד הדיון בהן מבוקש הוגשה על ידי המשיב 1 לבית משפט השלום בכפר-סבא והאחרת הוגשה על ידי המשיבים 2 ו-3 לבית משפט השלום בתל-אביב.

בבקשתו המפורטת לאיחוד הדיון מתייחס המבקש בהרחבה יתרה שאינה הכרחית לטענותיו לגוף התביעות ושוטח את מלוא נימוקיו העובדתיים והמשפטיים כנגדן. בכל הנוגע לאיחוד הדיון בתביעות טוען המבקש כי שתי התביעות נוגעות לאותה פרשה עובדתית ומעוררות מחלוקות משותפות. המבקש מוסיף וטוען כי איחוד הדיון ימנע הכרעות שיפוטיות סותרות ונתמך בשיקולי יעילות. המשיבים מתנגדים לאיחוד הדיון המבוקש, אולם הם אינם מביאים נימוקים ממשיים להתנגדותם.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. אכן, נוכח העובדה ששתי התביעות נוגעות לטענות המשיבים בדבר הפרת זכויות קניין רוחני על ידי המבקש באתרי האינטרנט שבבעלותו, נראה כי איחוד הדיון בהן יביא לייעול ההליכים ולחסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים. איחוד הדיון אף ימנע הכרעות שיפוטיות סותרות בשתי התביעות.

אשר על כן, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי על איחוד הדיון בת.א. 5327-12-11 (שלום – תל-אביב) ובת.א. 44524-11-11 (שלום – כפר-סבא). נוכח העובדה שהדיון בתביעה בבית משפט השלום בתל-אביב קבוע לחודש אפריל הקרוב ואילו הדיון בבית משפט השלום בכפר-סבא קבוע לחודש דצמבר 2012 יתקיים הדיון המאוחד בשתי התביעות בבית משפט השלום בתל-אביב.

ניתנה היום, כ"ט בטבת התשע"ב (24.1.2012).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11094430_N03.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il