הדפסה

בש"א 6777/05 מוסך המרכבה (חולון1992)בע"מ נ. מנשה א...

החלטה בתיק בש"א 6777/05
בבית המשפט העליון

בש"א 6777/05

בפני:
כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת:
מוסך המרכבה (חולון 1992) בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. מנשה אלינובק

2. גילה אלי נובק

3. עיריית חולון

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשת: עו"ד אלחנן לי
בשם המשיבים 2-1: עו"ד בן ציון גליק
בשם המשיבה 3: עו"ד הילה וינטרוב

החלטה

בקשה לאיחוד הדיון בתובענות שהוגשו בבית משפט השלום בכפר סבא (ת.א. 4643/04) ובבית משפט השלום בתל-אביב (ת.א. 20435/03), לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

1. עניינן של התובענות בנכס מקרקעין (להלן – הנכס) שבבעלות עיריית חולון, המשיבה 3 (להלן – העירייה). בשנת 1982 נחתם הסכם בין העירייה למשיב 1 לפיו קיבל האחרון הרשאה בנכס. על פי ההסכם, נאסרה על המשיב 1 העברת זכויותיו בנכס. תוקף ההסכם פג בשנת 1997. החל משנת 1998, המשיב 1 ורעייתו, המשיבה 2, השכירו את הנכס למבקשת תמורת דמי שכירות חודשיים. המשיבים 1-2 הגישו (ביום 27.2.2003) נגד המבקשת תביעה כספית ותביעה לסילוק יד בבית משפט השלום בתל-אביב (ת"א 20435/03; להלן – הליך תל-אביב). לפי הנטען, החל מנובמבר 2002 המבקשת הפרה את חוזי השכירות. על כן, נתבעה המבקשת לפנות את המושכר ולשלם את חוב דמי השכירות. במסגרת הגנתה, הגישה המבקשת כתב תביעה שכנגד. לטענתה, מקורם של הכספים ששולמו על ידה למשיבים 1-2 בתרמית ומצגי שווא בכל הקשור להצגת זכויותיהם של אלה בנכס; ביני לביני, ניתן ביום 9.6.2003, לבקשתה של העירייה, פסק דין המורה למשיב 1 לפנות את הנכס (ת.א. 5575/01). בעקבות זאת הגישה העירייה תביעה כספית לבית משפט השלום בכפר סבא (ת.א 4643/04; להלן – הליך כפר סבא), כנגד המבקשת והמשיבים 1-2. עילת התביעה היא השימוש שלא כדין שנעשה בנכס.

2. המבקשת מעוניינת לאחד את הדיון בהליך תל-אביב ובהליך כפר סבא. המבקשת מסתמכת, בין היתר, על החלטת בית המשפט בהליך תל-אביב התומכת באיחוד הדיון. עוד נטען, כי שני ההליכים מצויים עדיין בשלב המקדמי, מאחר שבשניהם הוגשו כתבי טענות מתוקנים, מה שגרם להארכת ההליכים המקדמיים. לשיטתה של המבקשת, איחוד הדיון מוצדק כיוון שהתיקים מעלים שאלות עובדתיות ומשפטיות דומות. כן מתבקש קיום הדיון בבית משפט השלום בכפר סבא ולא בתל אביב. כך, כיוון שהמשיבה 3 אינה צד להליך תל-אביב וכן כיוון שהסמכות המקומית נתונה לבית המשפט במחוז המרכז, דהיינו לבית המשפט בכפר סבא.

3. המשיבים 1-2 מתנגדים לאיחוד הדיון בשני התיקים. לטענתם, שני ההליכים מתבססים על עילות תביעה שונות. הליך תל אביב מתבסס על עילה חוזית, הסכמי השכירות שהופרו, בעוד שהליך כפר סבא מתבסס על בעלותה של העירייה בנכס. עוד נטען, שטענותיה של המבקשת כלפי המשיבים 1-2 אינן רלוואנטיות בהליך בינה לבין העירייה. עוד טוענים המשיבים 1-2, כי גם אם יוחלט על איחוד הדיון בשני ההליכים, על הדיון המאוחד להתקיים בבית משפט השלום בתל אביב. כך, כיוון שלבית משפט השלום בתל אביב, שכבר הביע את הסכמתו לאיחוד התיקים, סמכות מקומית לדון בתובענה ומכיוון שבית המשפט בתל אביב מצוי קרוב יותר גיאוגרפית לבעלי הדין. אף העירייה מתנגדת לאיחוד הדיון בתובענות שלטענתה מגלות עילות שונות. לשיטתה, היא איננה צד להליך תל-אביב ואיחוד הדיון עם תיק זה יכביד עליה. כן נטען שהבקשה לוקה בשיהוי, כיוון שהעירייה פתחה בהליך כפר סבא עוד בספטמבר 2004. עוד נטען, כי התובענות אינן מצויות בשלב מקדמי, שכן התקיימו בהן כבר מספר רב של דיונים. באשר לחשש מפני פסיקות סותרות, נטען כי חשש זה עשוי להיפתר באמצעות הסדרים דיוניים בבית משפט השלום בתל אביב. אם יוחלט על איחוד הדיון, מעדיפה העירייה לקיים את הדיון המאוחד בכפר סבא, מאותם טעמים שציינה המבקשת.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות המשיבים נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. כבר נפסק כי "די בכך שבין שתי תובענות קיימת השקה, גם אם לא חפיפה מוחלטת, בכדי לקבוע כי הן באותו נושא" (בש"א 10032/02 עיריית ירושלים נ' ב.ג. אביב השקעות בע"מ (לא פורסם); בש"א 2691/01 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' בצלאל (לא פורסם)). השקה שכזו קיימת בנסיבות העניין. שתי התובענות עוסקות בפרשה עובדתית אחת. אכן, העילות בשתי התובענות אינן זהות. בהליך תל אביב, נדונה תביעה בגין הפרת דמי השכירות שעל המבקשת היה לשלם לכאורה למשיבים 1-2 בשל השימוש בנכס. בהליך כפר סבא נדונה שאלת השימוש שלא כדין שעשו המבקשת והמשיבים 1-2 בנכס שבבעלות העירייה. עם זאת, בשני ההליכים עשויות להתברר שאלות משפטיות ועובדתיות דומות. על כן, טעמים של יעילות דיונית מצדיקים את איחוד התובענות. איחוד התובענות מוצדק גם בהתחשב בשלב המקדמי בו מצויים שני ההליכים. באשר למקום הדיון המאוחד, שיקולים מערכתיים (עומס) מצדיקים את קיומו בכפר סבא.

לפיכך אני מורה כי הדיון בת.א. (ת"א) 20435/03 מנשה אלינובק ואח' נ' מוסך המרכבה (חולון 1992) בע"מ ותביעה שכנגד, יועבר לבית משפט השלום בכפר סבא ויידון בו במאוחד עם ת.א. 4643/04 עיריית חולון נ' מנשה אלינובק ואח'. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום‏, ‏ט' אב, תשס"ה (14.8.2005).

ה נ ש י א

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 05067770_A02.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il