הדפסה

בש"א 6706/02 מזרחי רפאל ישראל עו"ד נ. בושירי (שרבי...

בבית המשפט העליון

בש"א 6706/02

בפני: כבוד השופט ת' אור

בעניין שבין:

המבקש: מזרחי רפאל ישראל, עו"ד

נגד

המשיבה: בושירי (שרביט) שרה

בקשה לקביעת מקום דיון

בשם המבקש: בעצמו

בשם המשיבה: עו"ד בצלאל פדידה

החלטה

לאור העובדה כי אחד הצדדים להליך הוא אביה של שופטת המכהנת בבית משפט השלום בירושלים, אין אפשרות להותיר את הדיון במחוז ירושלים. לפיכך, אני מורה כי הדיון בת.ש. (ירושלים) 144/02 מזרחי רפאל נ' בושירי שרה יועבר לערכאה המוסמכת בתל-אביב-יפו.

ניתנה היום, כ"ו באלול התשס"ב (3.9.2002).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 02067060.E02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il