הדפסה

בש"א 5750/17 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה בתיק בש"א 5750/17

בבית המשפט העליון

בש"א 5750/17

לפני:
כבוד השופטת ע' ברון

המבקשים:
14-1, פלונים

נ ג ד

המשיב:
היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשים: עו"ד רחל דותן
בשם המשיב: עו"ד רות גורדין

החלטה

לפניי בקשה לפי סעיף 6(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (הגם שהוכתרה בטעות כבקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), לאיחוד הדיון ב-14 תובענות הנדונות בבתי משפט לענייני משפחה: תמ"ש 23580-07-17, תמ"ש 23483-07-17, תמ"ש 23475-07-17, תמ"ש 23378-07-17, תמ"ש 23623-07-17, תמ"ש 23501-07-17, תמ"ש 23532-07-17, תמ"ש 23411-07-17, תמ"ש 23573-07-17 (ענייני משפחה – פתח תקוה), תמ"ש 23617-07-17, תמ"ש 23490-07-17, תמ"ש 23578-07-17, תמ"ש 23537-07-17 (ענייני משפחה – תל אביב-יפו) ו-תמ"ש 23812-07-17 (ענייני משפחה – חדרה) – ולקיימם במאוחד בפתח תקוה. יצוין כי כל ההליכים מצויים בשלבים מקדמיים בלבד, כשטרם התקיימו בהם דיונים כלשהם.

בבקשה נטען כי כל התובענות עניינן בבקשות למתן צו לביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה, מכוח סעיף 28א לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000; וזאת לנוכח חשדות של בני משפחות כי קרוביהם שהלכו לבית עולמם, אינם קבורים במקומות שנטען שבהם מצויות גופותיהם, וייתכן שאף לא נפטרו כלל והם עודם בחיים. לפיכך טוענים המבקשים כי כל התובענות מבוססות על אותה מסכת עובדתית ומתעוררות בהן אותן שאלות משפטיות, ואיחוד הדיון יביא אפוא לייעולו וימנע סיכון למתן החלטות שיפוטיות סותרות. המשיב אינו מתנגד לבקשה, הגם שהדגיש בתגובתו כי "כל אחת מהתובענות מגוללת מסכת עובדתית שונה".

לנוכח נימוקי הבקשה ובשים לב לעמדתו של המשיב, הבקשה מתקבלת. אני מורה על העברת הדיונים ב-תמ"ש 23617-07-17, תמ"ש 23490-07-17, תמ"ש 23578-07-17, תמ"ש 23537-07-17 (ענייני משפחה – תל אביב-יפו) ו-תמ"ש 23812-07-17 (ענייני משפחה – חדרה) לבית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה, ועל איחודם שם עם הדיונים ב-תמ"ש 23580-07-17, תמ"ש 23483-07-17, תמ"ש 23475-07-17, תמ"ש 23378-07-17, תמ"ש 23623-07-17, תמ"ש 23501-07-17, תמ"ש 23532-07-17, תמ"ש 23411-07-17, תמ"ש 23573-07-17.

ניתנה היום, ‏ט"ו באב התשע"ז (‏7.8.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17057500_G03.doc רר
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il