הדפסה

בש"א 4634/14 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ. סלאמה הבא

החלטה בתיק בש"א 4634/14

בבית המשפט העליון

בש"א 4634/14

לפני:
כבוד הנשיא א' גרוניס

המבקשת:
שומרה חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. סלאמה הבא

2. סלאמה מעארף

3. סלאמה סעיד

בקשה להעברת מקום דיון

תגובת המשיבים מיום 13.7.2014

בשם המבקשת: עו"ד אלון בלגה
בשם המשיבים: עו"ד רמי אלמאדי

החלטה

1. לפניי בקשה לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), להעברת מקום הדיון בתביעה נזיקית שהגישו המשיבים נגד המבקשת (להלן – התביעה), מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לבית המשפט המחוזי בחיפה. המשיבים מתנגדים לבקשה.

2. המשיבים הגישו בשנת 2008 לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה שעילתה נזקי גוף אשר נגרמו למשיבה 1, על פי הנטען, כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב בו נהגה בעיר חיפה (ת"א 748/08). בהליך זה התקיימו מספר דיונים במהלכם מונו מומחים רפואיים מטעם בית המשפט בתחומי האורטופדיה והפלסטיקה. בשנת 2010 נעתר בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד הנשיאה ב' גילאור) לבקשת המשיבים למחוק את ההליך. זאת, בשל הטענה כי מצבה הרפואי של המשיבה 1 לא התייצב וטרם התגבשו מלוא נזקיה. בפסק הדין הורה בית המשפט המחוזי בחיפה כי התביעה החדשה תוגש בהסתמך על חוות הדעת שניתנו על ידי המומחים הרפואיים שמונו. בשנת 2011 פתחו המשיבים בהליכים והגישו תביעה חדשה נגד המבקשת לבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 34012-04-11). בהליך זה התקיימו מספר ישיבות קדם משפט ומונו שלושה מומחים נוספים מטעם בית המשפט בתחומי כלי דם, פסיכיאטריה ופה ולסת. בטרם הוגשו תצהירי העדות הראשית, הודיע בא-כוח המשיבים כי בכוונת המשיבה 1 לעבור ניתוחים נוספים, ועל כן אין ביכולתו להמשיך ולקדם את ההליך. בנסיבות אלה הורה בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת ר' פוקס) ביום 3.3.2014 על מחיקת התביעה. זאת, תוך שנקבע כי חוות הדעת שהוגשו בהליך שבפניו, כמו גם חוות הדעת שהוגשו בהליך הקודם בפני כבוד הנשיאה ב' גילאור, יחייבו את הצדדים אם תחודש התביעה על ידי המשיבים בעתיד. אעיר במאמר מוסגר כי דומה שהמסלול הפורמלי הנכון שראוי היה לנקוט בשני ההליכים הוא הפסקת התובענות, בהתאם לתקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. ביום 15.6.2014 הגישו המשיבים תביעה חדשה, אלא שהפעם בחרו להגישה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. בפתח כתב התביעה ציינו המשיבים כי לאחר קיום התייעצות רפואית הוחלט לבסוף שלא לנתח את המשיבה 1.

3. המבקשת טוענת כי הגשת התביעה החדשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שלושה חודשים בלבד לאחר שנמחקה התביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה, מהווה ניסיון חסר תום לב מצד המשיבים לבחירת מקום ההתדיינות (Forum Shopping). זאת, מתוך כוונה שהמותב אשר ידון בתביעתם לא יהיה אותו מותב בבית המשפט המחוזי בחיפה שהציע לצדדים פשרה, אשר נדחתה על ידי המשיבים. לטענת המבקשת, לאחר שהתברר כי המשיבה 1 לא תעבור ניתוחים נוספים, הוסרה הסיבה בגינה נמחקה התביעה השנייה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 34012-04-11). משכך נטען, כי ראוי שהתביעה, הזהה לתביעה שנמחקה כשלושה חודשים קודם לכן, תתברר בפני אותו בית משפט שכבר החל את הדיון בה. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי גם בחינה של מירב הזיקות של התביעה ומאזן הנוחות מצדיקים להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי בחיפה. זאת, בשל העובדה שהתאונה בה נפגעה המשיבה 1 אירעה בעיר חיפה. עוד נטען, כי לאחר התאונה אושפזה המשיבה 1 בבית החולים רמב"ם, וכי התאונה נחקרה על ידי אגף התנועה במשטרת חיפה. לבסוף נטען, כי אף המשיבים מתגוררים בעיר חיפה. בתשובתם מסבירים המשיבים כי הגישו את התביעה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד משיקולי יעילות, שכן, לטענתם, בבית משפט זה תבורר התביעה בזמן הקצר ביותר. לטענתם גם מאזן הנוחות נוטה לקיום הדיון במחוז מרכז. זאת, מאחר שהמשיבה 1 מתגוררת, בניגוד לנטען בבקשה, בתל-אביב, ושם היא אף מטופלת כיום. כן נטען, כי גם מרבית המומחים הרפואיים שמונו על ידי בית המשפט מתגוררים באזור המרכז.

4. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובחומר המצוי בתיק, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. בנסיבות העניין, שיקולי יעילות מצדיקים את העברת הדיון לבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר קיים בעבר מספר דיונים בנוגע לסכסוך בין בעלי הדין, והקדיש מזמנו לשתי התובענות הקודמות שהגישו המשיבים. כן ראוי להביא בחשבון את השיקול הכללי שעניינו יצירת תמריץ שלילי נגד בחירה מחושבת של מקום ההתדיינות (Forum Shopping) (ראו, בש"א 3867/13 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' דראושה, פיסקה 3 (16.6.2013)). אוסיף, כי המשיבים אף לא עמדו בנטל להסביר מה קושר את ההליך החדש, מבחינה מהותית ולא רק מבחינה פורמלית, לבית המשפט לו הוא הוגש (ראו, בש"א 1669/13 קול נ' מירום, פיסקה 2 (19.4.2013)). בהקשר זה, דומה כי העובדה שהמשיבים הגישו את שתי התביעות הקודמות לבית המשפט המחוזי בחיפה מדברת בעד עצמה. לבסוף, אין בבחירת המשיבים להגיש את ההליך לערכאה מסוימת אך בשל עומס התיקים בה כדי להטות את הכף לטובת דחיית הבקשה במקרה זה (ראו, בש"א 2350/13 תוסף קומפאונדס בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פיסקה 3 (22.4.2013)).

5. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. הנני מורה על העברת הדיון בת"א 27238-06-14 (מחוזי – מרכז-לוד) לבית המשפט המחוזי בחיפה. התיק יובא בפני נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה על מנת שיחליט בעניין ניתובו. ניתן להניח שבגדר שיקול דעתו של כבוד הנשיא יינתן משקל לעובדה שההליך הקודם התנהל בפני כבוד השופטת ר' פוקס, וכן כי ראוי ליצור תמריץ שלילי לבחירת שופט וערכאה (Forum Shopping). המשיבים ישלמו למבקשת שכר טרחת עורך דין בסך 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ז בתמוז התשע"ד (15.7.2014).

ה נ ש י א

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14046340_S02.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il