הדפסה

בש"א 4522/09 שחר נזקי צנרת בע"מ נ. שמעון שמחוני

החלטה בתיק בש"א 4522/09

בבית המשפט העליון

בש"א 4522/09

בפני:
כבוד הנשיאה ד' ביניש

המבקשת:
שחר נזקי צנרת בע"מ

נ ג ד

המשיבים:

  1. אליהו חברה לביטוח בע"מ
  2. אריה חברה לביטוח בע"מ
  3. אמינות אקספרס שרותים בע"מ
  4. שמעון שמחוני

5. שירה שמחוני

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשת: עו"ד דקלה גלט-שריזלי

החלטה

לפניי בקשה להורות על איחוד הדיון בת.ק. 5572-12-08 (תביעות קטנות – הרצליה) ובת.א. 19722/08 (שלום – ירושלים). שתי התביעות שאיחוד הדיון בהן מבוקש עניינן בדרישה לקבלת תגמולי ביטוח, על-פי פוליסות ביטוח אשר הופקו על-ידי המבקשות, בגין נזקי מים שאירעו, על-פי הנטען, בדירת המשיבים בהרצליה. הבקשה מנוסחת כך שהיא נסמכת על סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אולם למעשה מבוקש בה איחוד דיונים, סמכות המוקנית לנשיאת בית המשפט העליון מכוח תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי).

דין הבקשה לאיחוד הדיון להידחות. הסמכות לאחד דיונים לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי עניינה תובענות שהוגשו "בנושא אחד לבתי משפט אחדים בעלי אותן סמכויות". בענייננו, על אף ששני התיקים עוסקים באותו אירוע ביטוחי, אין ניתן לאחד את הדיון בהם, היות ואין מדובר בבתי משפט בעלי אותן סמכויות - תיק אחד נדון בפני בית משפט השלום, ואילו התיק מתברר בפני בית משפט לתביעות קטנות.

בית משפט זה כבר קבע בעבר כי איחוד הדיון בין תיקים הנדונים בשתי ערכאות אלה אינו אפשרי, שכן מדובר בערכאות בעלות סמכות עניינית שונה (ראו, למשל, בש"א 10820/06 גלעד גיאת נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 7.1.2007); בש"א 5084/05 פסח נ' קדמי (לא פורסם, 3.6.2005); בש"א 7438/04 מלול נ' זמט (לא פורסם, 12.8.2004)).

אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, י' בסיון התשס"ט (2.6.2009).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 09045220_N01.doc דז
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il