הדפסה

בש"א 4367/15 אמיר אוליאל נ. ספורט אקספו בע"מ

החלטה בתיק בש"א 4367/15
בבית המשפט העליון

בש"א 4367/15

לפני:
כבוד הנשיאה מ' נאור

המבקש:
אמיר אוליאל

נ ג ד

המשיבים:
1. ספורט אקספו בע"מ

2. שמואל לוי

3. אייל סלמה

4. עדי טף

5. ריימונד אייס בע"מ

6. ניו ספורט ומרקטינג בע"מ

בקשה לאיחוד דיון

תגובת המשיבה 4 מיום 3.7.2015

תגובת המשיבים 2-1 מיום 5.7.2015

תגובת המשיב 3 מיום 6.7.2015 ומיום 7.7.2015

בשם המבקש: עו"ד סמדר איתן זיסמן
בשם המשיבים 2-1: עו"ד אבישי ריינמן
בשם המשיב 3: עו"ד רן אורן; עו"ד סימן טוב יצחק;
בשם המשיבה 4: עו"ד ניר סבן

החלטה

1. הבקשה לפניי היא לאיחודן של שתי תובענות, ת"א (שלום ת"א) 40081-11-13 המתנהלת בבית-משפט השלום תל-אביב-יפו ות"א (שלום י-ם) 11814-11-14 המתנהלת בבית-משפט השלום ירושלים. לפי הנטען בבקשה, עוסקות שתי התובענות במסכת עובדתית אחת ומתנהלות בין צדדים זהים. בבקשה מתבקש איחודן של התובענות בבית-משפט השלום תל-אביב-יפו.

2. המשיבים 2-1 הותירו את הבקשה לשיקול-דעת בית-המשפט. המשיב 3 – שהגיש שתי תגובות נפרדות, שנכתבו בידי שני עורכי הדין המייצגים אותו (בנפרד) בכל אחד מן ההליכים – התנגד לבקשה. לטענתו עוסקות התובענות בעילות משפטיות שונות ואין זהות מלאה בין הצדדים להליך. הוא סבור כי איחוד התובענות יסבך את ההליכים. המשיבה 4 התנגדה אף היא לבקשה, מנימוקים דומים. המשיבות 5 ו-6 לא הגישו תגובתן לבקשה, חרף החלטתי מיום 24.6.2015.

3. דין הבקשה להתקבל. עיון בכתבי בית-הדין שצורפו לבקשה מעלה כי שתי התובענות – כמו גם התובענה שכנגד והודעת צד הג' שהוגשו במסגרתן – עוסקות במסכת עובדתית אחת והיא יזמה עסקית שנרקמה בין המבקש לבין המשיבים 4-1 ושבמסגרתהּ הוקמה המשיבה 5. אף שעילות התביעה בשתי התובענות הן שונות במהותן, הן מבוססות על מסכת עובדתית זהה והן מעוררות מחלוקות עובדתיות דומות באשר להתנהלות הצדדים ובעיקר בעניין הסיבות שהובילו לקריסתהּ של המשיבה 5 ולכשלונהּ של היזמה העסקית. לנוכח האמור לעיל, אני סבורה כי ראוי לשמוע את התובענות במאוחד.

4. אשר לבית-המשפט שבפניו תישמענה התובענות: מעיון במערכת "נט המשפט" עולה כי התובענה הראשונה הוגשה לבית-משפט השלום תל-אביב-יפו ובפניו התקיימו מספר דיונים מקדמיים. לעומת זאת, בפני בית-משפט השלום ירושלים טרם התקיימו דיונים בתובענה השנייה ואף טרם הוגשו כלל כתבי ההגנה. בנסיבות אלה, יש להורות על שמיעתם של ההליכים המאוחדים בפני בית-משפט השלום תל-אביב-יפו.

5. לנוכח האמור לעיל, הנני מורה מכוח סמכותי לפי תקנה 7 בתקנות סדר הדין האזרחי על העברתהּ של ת"א (שלום י-ם) 11814-11-14 מבית-המשפט השלום ירושלים לבית-המשפט השלום תל-אביב-יפו ועל איחודהּ שם עם ת"א (שלום ת"א) 40081-11-13. המשיבים 4-3 יישאו בהוצאות המבקש בסך של 2,000 ש"ח כל אחד.

ניתנה היום, ‏כ"ז בתמוז התשע"ה (‏14.7.2015).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15043670_C02.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il