הדפסה

בש"א 3135/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק בש"א 3135/16

בבית המשפט העליון

בש"א 3135/16

בש"א 2419/16

בש"א 2629/16

בש"א 2726/16

בש"א 2937/16

בש"א 2942/16

בש"א 2944/16

בש"א 2948/16

בש"א 2952/16

בש"א 2954/16

בש"א 3065/16

בש"א 3067/16

בש"א 3100/16

בש"א 3148/16

לפני:
כבוד הנשיאה מ' נאור

התובע בת"א 56169-03-16,
בת"א 46351-02-16,
בת"א 45902-02-16,
בת"א 46251-02-16,
בת"א 46307-02-16,
בת"א 46120-02-16,
בת"א 44677-02-16,
בת"א 46202-02-16,
בת"א 44742-02-16,
בת"א 46382-02-16,
בת"א 44649-02-16,
בת"א 46415-02-16,
בת"א 46327-02-16,
בת"א 8359-01-16
(שלום הר'):

מייק ואן קול

נ ג ד

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

56169-03-16:
2. ניר נחשון

3. אהרון גולדס

4. צוריאל לרנר

5. רחל קרלינסקי

6. עופרה צ'רניאק

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46351-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

45902-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46251-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46307-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46120-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44677-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46202-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44742-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46382-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44649-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46415-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46327-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל משרד המשפטים

8359-01-16:
2. דבורה ברלינר
3. יפעת אונגר-ביטון
4. תמר אברהמי
5. אביגיל כהן
6. אסתר נחליאלי חיאט
7. מנהל לשכת סיוע משפט בתל אביב

העברת מקום דיון

החלטה

1. עניינם של התיקים שבכותרת בתובענות נוספות שהגיש מייק ואן קול בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, בחלקן נתבעים שופטים ורשמים של בתי משפט אלה. כן נתבעים גורמים שיפוטיים במחוז מרכז. נוכח האמור, ובשים לב לכך שהתובע הגיש תובענות אחרות כנגד גורמים שיפוטיים שונים בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, מן הראוי להעבירן לבית משפט שלום במחוז שיפוט אחר.

2. אשר על כן, הנני מורה על העברת הדיון בתובענות אלה (ת"א (שלום הר') 8359-01-16; ת"א (שלום הר') 46327-02-16; ת"א (שלום הר') 46415-02-16; ת"א (שלום הר') 44649-02-16; ת"א (שלום הר') 46382-02-16; ת"א (שלום הר') 44742-02-16; ת"א (שלום הר') 46202-02-16; ת"א (שלום הר') 44677-02-16; ת"א (שלום הר') 46120-02-16; ת"א (שלום הר') 46307-02-16; ת"א (שלום הר') 46251-02-16; ת"א (שלום הר') 45902-02-16; ת"א (שלום הר') 46351-02-16; ת"א (שלום הר') 56169-03-16) לבית-משפט שלום במחוז דרום, לפי החלטתה של נשיאת בתי-משפט השלום במחוז דרום.

ניתנה היום, ‏כ"ז באב התשע"ו (‏31.8.2016).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16031350_C02.doc רל
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il