הדפסה

בש"א 3135/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק בש"א 3135/16

בבית המשפט העליון

בש"א 3135/16

בש"א 2419/16

בש"א 2629/16

בש"א 2726/16

בש"א 2937/16

בש"א 2942/16

בש"א 2944/16

בש"א 2948/16

בש"א 2952/16

בש"א 2954/16

בש"א 3065/16

בש"א 3067/16

בש"א 3100/16

בש"א 3148/16

לפני:
כבוד הנשיאה מ' נאור

התובע בת"א 56169-03-16,
בת"א 46351-02-16,
בת"א 45902-02-16,
בת"א 46251-02-16,
בת"א 46307-02-16,
בת"א 46120-02-16,
בת"א 44677-02-16,
בת"א 46202-02-16,
בת"א 44742-02-16,
בת"א 46382-02-16,
בת"א 44649-02-16,
בת"א 46415-02-16,
בת"א 46327-02-16,
בת"א 8359-01-16

מייק ואן קול

נ ג ד

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

56169-03-16:
2. ניר נחשון

3. אהרון גולדס

4. צוריאל לרנר

5. רחל קרלינסקי

6. עופרה צ'רניאק

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46351-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

45902-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46251-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46307-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46120-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44677-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46202-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44742-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46382-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

44649-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46415-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל

46327-02-16:
2. יניב ירמיהו

הנתבעים בת"א (שלום הר')
1. מדינת ישראל משרד המשפטים

8359-01-16:
2. דבורה ברלינר
3. יפעת אונגר-ביטון
4. תמר אברהמי
5. אביגיל כהן
6. אסתר נחליאלי חיאט
7. מנהל לשכת סיוע משפט בתל אביב

העברת מקום דיון

החלטה

1. עניינם של התיקים שבכותרת בתובענות נוספות שהגיש מייק ואן קול בבתי משפט השלום במחוז תל אביב. בעלי הדין בתובענות שלהלן יודיעו בתוך 10 ימים האם, לדעתם, יש מקום להעביר את הדיון בהליך בעניינם לבית משפט אחר. אם התשובה לכך חיובית, יציין כל אחד מבעלי הדין בהודעתו מהו בית המשפט שבו, לדעתו, ראוי לברר את ההליך. יובהר, כי כל בעל דין יביע עמדתו בנוגע להליך שהוא צד לו. התובענות שלגביהן מבוקשת עמדת בעלי הדין הן אלה:

א. ת"א (שלום הר') 8359-01-16.
ב. ת"א (שלום הר') 46327-02-16.
ג. ת"א (שלום הר') 46415-02-16.
ד. ת"א (שלום הר') 44649-02-16.
ה. ת"א (שלום הר') 46382-02-16.
ו. ת"א (שלום הר') 44742-02-16.
ז. ת"א (שלום הר') 46202-02-16.
ח. ת"א (שלום הר') 44677-02-16.
ט. ת"א (שלום הר') 46120-02-16.
י. ת"א (שלום הר') 46307-02-16.
יא. ת"א (שלום הר') 46251-02-16.
יב. ת"א (שלום הר') 45902-02-16.
יג. ת"א (שלום הר') 46351-02-16.
יד. ת"א (שלום הר') 56169-03-16.

2. ההליכים שבכותרת נפתחו ביוזמת נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב. בנסיבות אלה, המזכירות תעביר לבעלי הדין את החלטותיו של נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב ואת כל יתר המסמכים הנלווים להן המצויים בתיקים שבכותרת.

ניתנה היום, ‏ל' בניסן התשע"ו (‏8.5.2016).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16031350_C01.doc רל
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il