הדפסה

בש"א 283/17 יעקב שרב שטרית נ. עו"ד צבי ריש

החלטה בתיק בש"א 283/17

בבית המשפט העליון בירושלים

בש"א 283/17 - ב'

לפני:
כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקש:
יעקב שרב שטרית

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד צבי ריש

2. חב' RISHARL S.R.L (חברה איטלקית)

3. אלברטו די גלוריה

תגובת המשיבים מיום 26.1.2017

החלטה

לאחר עיון בתגובה שבכותרת, רואה אני להורות כדלקמן:

א. המבקש יגיש - עד ליום 21.2.2017 - תשובה לתגובה אשר תתייחס באופן ברור ומפורט לטענות המועלות בגדר סעיפים 26-7 לתגובה. התשובה לתגובה תיתמך בתצהיר ובאסמכתאות.

ב. עו"ד יעקב בר צבי ועו"ד יפעת בר צבי מתבקשים להגיש, עד למועד הנזכר בסעיף קטן א' לעיל, הודעה ובה התייחסות לאמור בסעיף 12 לתגובה שבכותרת ולשאלה האם הצפייה בהחלטה מיום 28.11.2016 נעשתה באופן ייזום או בעקבות המצאתה כדין באמצעי אלקטרוני (תקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; בש"א 7703/15 פלונית נ' פלוני (15.1.2016), פיסקה 2; ע"א 3693/15 לנגוצקי נ' רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת, פיסקה 2(א) (‏5.11.2015)). עוד יבהירו מהו המועד המדויק בו מסרו למבקש על אודות ההחלטה ומהו המועד המדויק בו ההחלטה נשלחה אליו.

ניתנה היום, ‏י' בשבט התשע"ז (‏6.2.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17002830_X04.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il