הדפסה

בש"א 2666/02 גירון אחזקות בע"מ נ. שופ אלקטריק מורי...

בבית המשפט העליון

בש"א 2666/02

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: גירון אחזקות בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שופ אלקטריק מורי בע"מ
2. מ.א. יוניברסל מאגרי חשמל בע"מ
3. רום אלקטריק בע"מ
4. מזרחי מרדכי (מרק)
5. מזרחי אילן

בקשה מוסכמת לאיחוד הדיון

בשם המבקשת: עו"ד בן-ציון גליק

בשם המשיבים: עו"ד ברק מלכית

החלטה

מכוח סמכותי, ובהסכמת הצדדים, אני קובע כי הדיון בת.א. (ראשון-לציון) 5236/01 גירון אחזקה בע"מ ואח' נ' רום אלקטריק בע"מ ואח' יועבר לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו, ויידון במאוחד עם ת.א. (תל-אביב-יפו) 63733/01 גירון אחזקה בע"מ נ' שופ אלקטריק מורי בע"מ ואח' ועם ת.א. (תל-אביב-יפו) 63734/01 גירון אחזקה בע"מ נ' מ.א. יוניברסל מאגרי חשמל בע"מ ואח'.

ניתנה היום, ט' באייר התשס"ב (21.4.2002).

ה נ ש י א
_________________
העתק מתאים למקור 02026660.A02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il