הדפסה

בש"א 1895/15 יוסי הודיה נ. כ.כוכב הנגב חברה לבניין...

החלטה בתיק בש"א 1895/15

בבית המשפט העליון

בש"א 1895/15

לפני:
כבוד השופטת ע' ברון

המבקשים:
1. יוסי הודיה

2. מרים הודיה

נ ג ד

המשיבה:
כ. כוכב הנגב חברה לבניין ופיתוח (1990) בע"מ

בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984

החלטה

1. לפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) להעברת מקום דיון בת"א 21238-11-13 מבית משפט השלום בתל אביב לבית משפט השלום באשקלון. בתחילה הגישו המבקשים את בקשתם לבית משפט השלום בתל אביב, וזה הפנה אותם לבית משפט זה כמתחייב על פי הדין. לטענת המבקשים, התביעה הוגשה לראשונה לבית משפט השלום בתל אביב מסיבות השמורות עם בא כוחם הקודם. בינתיים, כך לדבריהם, התפטר בא כוחם הקודם מייצוגם, והייצוג הועבר לעו"ד יורם שמילה מנתיבות.

2. לאחר עיון בבקשה, הגעתי למסקנה כי דינה להתקבל. הדיון בתובענה טרם החל, במשמעות הנתונה לתיבה "התחלת הדיון" לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט. טרם התקיימה בתיק ישיבת קדם משפט במעמד הצדדים, ולא ניתנה בו החלטה מהותית (השוו בש"א 3957/13 מדינת ישראל – הנהלת בתי משפט נ' משה מוזס (18.6.2013); בש"א 3075/07 חיים נבו נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (3.5.2007)). כידוע, בבחינת בקשה להעברת מקום דיון יש לשקול את מאזן הנוחות של הצדדים להליך ואת מירב הזיקות (בש"א 1947/06 יהושע ולדהורן נ' שלמה נרקיס (17.03.2006)). בענייננו, מקום מושבם של המבקשים הוא בנתיבות, והוא הדין באשר למקום מושבה של המשיבה. במצב הדברים שתואר, ובהיעדר התנגדות לבקשה מאת המשיבה (ראו גם נספח א לבקשה), אני מורה על העברת מקום הדיון לבית משפט השלום באשקלון, שיקבע את התיק לפניו.

ניתנה היום, ‏כ"ה באדר התשע"ה (‏16.3.2015).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15018950_G01.doc אב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il