הדפסה

בש"א 1801/00 בסאם אבו-סאלח נ. אחסאן אבו- סאלח

בבית המשפט העליון

בש"א 1801/00

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המבקש: בסאם אבו-סאלח

נגד

המשיבים: 1. אחסאן אבו- סאלח
2. זיאד אבו סאלח
3. אררט - חברה לביטוח בע"מ
4. אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
5. קרנית קרן לפיצוי נפגעי ת.ד.

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

בשם המבקש: עו"ד צבי לוטן

בשם המשיבים 1-4: עו"ד יובל ראובינוף

בשם המשיבה 5: עו"ד ליפא ליאור

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת כב' הרשמת מאק קלמנוביץ מיום 17.1.00, בה נדחתה בקשת המבקש לפטור מערבון.

1. לטענת המבקש הומצאה לו ההחלטה האמורה ביום 25.1.00. ערעורו הוגש ביום 7.2.00, בתוך המועד הנתון לערעור, אך עקב טעות משרדית נשמטה ממנו המחאה עבור אגרה. ולפיכך הושב לו ערעורו. משום כך הוא מבקש הארכת מועד. הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ומצורף לה מכתבו של המזכיר הראשי מיום 16.2.00, לפיו מוחזרת למבקש הודעת הערעור הואיל והמועד להגשתה חלף.

2. המשיבים 3-5 מתנגדים לבקשה. לטענתן, הטענות העובדתיות הנטענות בה אינן נתמכות בתצהיר, ואף אינן מגובות במכתבו של המזכיר הראשי - המתייחס רק לאיחור בהגשת הערעור. עוד טוענות המשיבות כי טעות משרדית אינה "טעם מיוחד" - מה גם שטענה זו לא פורטה ולא נתמכה בתצהיר, וכי ממילא הערעור שאת הגשתו מבקש המבקש לאפשר הוא חסר תוחלת.

3. דין הבקשה להידחות. המבוקש הוא הארכת מועד הקבוע בחיקוק. הארכה כאמור טעונה "טעם מיוחד" (וראו: תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-). טיעוני המבקש כאן אינם נתמכים בתצהיר (וראו, לעניין זה: בש"א 2058/99 הליכוד תנועה ליברלית לאומית נ' חברת גוש 10857, לא פורסם; בש"א 2666/00 אלי זיני נ' קופיטק בע"מ, לא פורסם). הם אינם נתמכים גם במכתבו של המזכיר הראשי. לפיכך, אין לי אלא לקבוע, על סמך המכתב האמור, ובהיעדר תצהיר לסתור, כי הערעור הוגש באיחור (בלי קשר לשאלת האגרה) - ולו באיחור קל - שאף הוא טעון טעם מיוחד (וראו: ע"א 769/79 מועלם נ' מטא, פ"ד לה(1) 375, י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, (מהדורה שביעית, 1995, בעריכת ד"ר ש. לוין) עמ' 897). טעם כאמור לא הובא בפני. "טעות משרדית" (שאף היא לא נטענה בתצהיר) אינה מהווה טעם כאמור (וראו, לדוגמא: בב"ש 95/86 יעקב גב-אי נ' שלמה גב-אי, פ"ד מ(1) 411, ב"ש 83/86 (ע"א 398/84) סוקול נ' ישמח ואח', פ"ד מ(1) 577). משום כך דין הבקשה להידחות. למעלה מן הצורך יוער, כי ממילא דומה כי סיכויי הערעור היו קלושים מלכתחילה - נוכח האמור בהחלטתה של כב' הרשמת מאק-קלמנוביץ. מה גם שעצם הפקדת הערבון על ידי המבקש (בד בבד עם הגשת הבקשה שבפני) פוגמת לכאורה בטענותיו לענין זה.

הבקשה נדחית איפוא. המבקש יישא בהוצאות המשיבות 3-4 בסך 1,000 ש"ח ובהוצאות המשיבה 5 בסך 500 ש"ח.

ניתנה היום, י"ז בסיון תש"ס (20.6.00).
אמיר זולטי, רשם
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00018010.O02