הדפסה

בר-סלע ואח' נ' כהן ואח'

לפני כב' השופטת בכירה ריבה ניב

התובעים

 1. גרשון בר-סלע
 2. אליהו גשמידט
 3. דוד גרינשטין
 4. עמי אטדגי
 5. אבישי מימון
 6. עופר שלו
 7. אלון מלר
 8. אברי פרבשטיין

נגד

הנתבעים

 1. אורן כהן
 2. קבוצת אספרסו בר איטליקו בע"מ
 3. אי.בי.איי יזמות קפה בע"מ

<#1#>
נוכחים: התובעים וב"כ התובעים עו"ד תמי גינור ועו"ד דרור הולדנברג
הנתבעים וב"כ הנתבעים עו"ד ציון לוי

העדים: 1. ע .ת/1, עו"ד מוטי בן ארצי

פרוטוקול

כב' הש' ניב: עורך דין לוי .
עו"ד לוי: נתבע , כי 2 החברות בפירוק .
כב' הש' ניב: אוקיי . נתבע , כן עורך דין לוי הגיש בקשה דחופה לעיון במסמכים , אנחנו באמצע הוכחות עורך דין לוי .
עו"ד לוי: אכן כבודה , זה בהחלט , אבל מה שקרה הוא כזה דבר , כבודה אחרי הגשת בקשה לזימון עד מטעמם , והגשת בקשה נוספת לזימון עד מטעמם החליטה שהיא נותנת להם לזמן שני עדים .
כב' הש' ניב: מוטי בן ארצי ורפאל ,
עו"ד לוי: נכון . וקבעה כבודה גם שהדיון היום ייוחד לעדותם של שני העדים האלה , וכי עדותו של הנתבע , בהמשך יוכל להשלים , להוסיף ולחקור וכו' וכו' .
כב' הש' ניב: אוקיי.
עו"ד לוי: עכשיו , מסתבר על פי בקשות לזימון עדים של הצד השני הגיש , שיש בידיהם , לא בידי העדים , בידיהם יש מסמכים . שהם כתבו שהם קיימים .
כב' הש' ניב: שלא גולו.
עו"ד לוי: שלא גולו . כי לטענתם הם קיבלו אותם מאוחר , אינני מתווכח על השלב שהם גילו או לא גילו , אין מחלוקת שזה לא היה בגילוי ובעיון . הם טוענים במאזן זימונים שזה נודע להם והם קיבלו פרוטוקולים . אז מה שעשיתי כבודה , מאוד פשוט , היות ואנחנו מכירים , יש לנו כבר כברת דרך שעברנו , הרמתי טלפון ואמרתי חברים , אני לא יכול לבוא אם אתם הזמנתם עדים , ולכם יש את המסמכים והם לשליטתכם ואצלכם במשרד , תנו לי לראות אותם לפני העדות, שהחקירה שלי תהיה יעילה א' . ב' , זה די הוגן לתת לי את זה , וג' אני לא חושב שיהיה דיון הוגן כאשר יש בידיהם מסמכים שהם מזכירים אותם בכתבי טענותיהם שאני לא אוכל לעיין בהם בחקירה .
כב' הש' ניב: כן . תשובה .
עו"ד לוי: הם הבטיחו וחזרו בהם אגב .
כב' הש' ניב: כן . תשובה .
עו"ד גינור: גברתי , זה היה לפני שבוע אחד בלבד . הוא ידע ממרץ שיש לנו את המסמכים האלה
כב' הש' ניב: ומה רע בשבוע בשביל לגלות מסמכים?
עו"ד גינור: כי מדובר במסמכים של חקירה פנימית שמנסה לפרק , הוא חקר את זה לצורכי משפט , ואני לא יכולה השתמש בהם .
כב' הש' ניב: לא הבנתי , אז לצורך מה ציינתם בכלל שהם מצויים בידיכם ? למה בכל הוא יודע שיש חומר כזה ? אם , אם לא מצאתם לנכון
עו"ד גינור: כי על בסיס החומר הזה אנחנו זימנו את העדים האלה להיום.
כב' הש' ניב: אז אם על בסיס החומר הזה זימנתם אותם להיום למה הא לא זכאי לראות את זה? אם הגברת תגיד לי לא רלוונטי אז זה לא רלוונטי , אם זה חסוי א ז זה חסוי לכולם , ואם זה לא חסוי זה לא חסוי לכולם .
עו"ד גינור: הוא יראה את זה בדיון כאשר אנחנו נגיש אותם היום שהמפרק זה , שלא יאכילו את העדים .
כב' הש' ניב: הגברת מודעת לזה שמה שהיא עושה זה קושי בניהול הליך , והיותר חמור מבחינתי , זה קושי למצוא אחר כך תאריך חלופי להמשך , הרי אם בסופו של דבר עורך דין לוי יגיד אני חייב אני לא יודעת על איזה כמות של מסמכים מדובר , מדובר על מסמך אחד , על עשרות מסמכים ,
עו"ד גינור: לא , מדובר על חקירה של דף אחד . שנערך איתו , ואנחנו כתבנו בדיוק מה שהוא אמר שם בזה , בבקשה
כב' הש' ניב: אוקיי . אני א' העתר לבקשה , וב' עורך דין לוי אני מקווה שאדוני יוכל לעשות איזה שהיא הדבקת דיון תוך כדי , ולראות , אני לא יודעת מה זה ,
עו"ד לוי: כבודה , אני חיי ב טיפה לסבר את האוזן , כי כבודה נתנה החלטה וזה לטובתי , אין לי עם מה להתווכח , אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד . בסופו של יום צריך להתנהג דיון הוגן כדי שלא יהיה עיוות דין . עכשיו , אני פשוט מתפלא על ההתנהגות , אגב אני מבקש כבודה תתחשב בזה בפסיקת ההוצאות , זה לא נראה לי , רגע לא סיימתי , אני לא סיימתי , תני לי לסיים . עכשיו , יותר מזה , חמוד מזה , אין צרפו לכבודה לפי בקשה זימון לדין , פרוטוקול מספר א' שכתבו עליו חסוי , לא המציאו לי אותו , הם זימנו את זה לבקשה זימון דין . כודה נתנה החלטה לזמן את העד , יכול להיות שמתבסס על הפרוטוקול , עכשיו אם זה חסוי , שיוציאו את זה מהתיק , אבל אם זה לא חסוי והם מתכוונים , אני רוצה , לפני החקירה .
כב' הש' ניב: נעתרתי לבקשה .
עו"ד לוי: תודה , אז לפני החקירה שיביאו לי ,
עו"ד גינור: הוא יכול היה גם לבקש ישירות.
כב' הש' ניב: ההחלטה כבר ניתנה , עכשיו הגברת רוצה , לצאת לעורך דין לוי .
עו"ד לוי: כמובן שאני גם חייב ,
כב' הש' ניב: עורך דין לוי , כמה אדוני מסוגל לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת ? לרפרף ,
עו"ד לוי: זה מוקלט ? כבודה אני לא אעכב את הדיון אם זה משהו סביר , שוב , זה לא בסדר . עכשיו אני אומר לפרוטוקול שיהיה רשום , זה לא גורע משום התנגדות שלי של קבילות או אולי , בסדר , מה קיבלתי עכשיו ?
עו"ד גינור: תצהיר חקירה של רפי רז .
עו"ד לוי: מסרו לי עמוד אחד שכתוב חקירת רפי רוזוליו , כן . מה עוד ?
עו"ד גינור: יש פה תמלול הקלטה של אורן גולד .
עו"ד לוי: כבודה ,
כב' הש' ניב: אני אצטרך לקרוא את זה
עו"ד לוי: זה 50 ומשהו עמודים .
עו"ד גינור: זה פחות רלוונטי מבחינתנו .
כב' הש' ניב: אם הגברת מוותרת על זה אז היא מוותרת על זה . אז הגברת לא יכולה להשתמש בזה ברור?
עו"ד גינור: אבל גם ככה אורן לא מעיד היום , הוא יכול ללמוד את זה עד שאורן יעיד .
כב' הש' ניב: עורך די לוי , אדוני ייקח את זה לעיון בצד , לפעם הבאה . אוקיי . וזוה?
עו"ד גינור: לא , יש עוד איזה עניין , רפי רז זומן ולא הגיע היום , אני רוצה בעצם צו הבאה .
עו"ד לוי: כבודה , אני רק למען הפרוטוקול , היות והדיונים פה נמשכים ולא בגלל הצד שלנו , שרוצים להוציא צו הבאה אני מבקש לראות זימון כדין לעד הזה שמצאו לו המצאה בכלל והוא יודע על הדיון . כי אחרת אני אבקש לסיים את זה היום , אנחנו לא נוכל ככה לבוא עוד פעם .
כב' הש' ניב: כן , זאת הייתה מסירה אישית ?
עו"ד גינור: זאת הייתה מסירה שהשאירו לבן שמפחה.
כב' הש' ניב: שהשאירו לבן משפחה ויש לכם את האישור חתום?
עו"ד גינור: יש לבית המשפט את זה .
כב' הש' ניב: זאת אומרת יש את זה מוקלט ,
עו"ד גינור: אצלכם.
כב' הש' ניב: אוקיי . אז אפשר להוציא צו הבאה ,
עו"ד לוי: אפשר לראות את האישור הזה?
כב' הש' ניב: צריך להוציא את זה מהמחשב , אחר כך . כן . אני מוכנה להסתמך פה על דברים שמראים לי , שבדקו את אישור המסירה וזה נמסר לבן משפחה . העניין הוא אחר , שהעניין הוא שבצו הבאה הרי לא תמיד צו ההבאה מתבצע בדיוק לתאריך המדויק , זה סיפור אחר . המשטרה מבצעת את הצו לפי התאריכים שנוחים לה , ואז מודיעים לו מתי לבוא , אז מה עשינו בזה ? זה סיפור אחר . אבל בסדר , עכשיו יש לנו פה את מר ? מוטי בן אצרי . בבקשה .
עו"ד גינור: הוא מתעכב הוא אמר שהוא מגיע עוד כמה דקות.
כב' הש' ניב: הזימון הוא לשעה 9, השעה עכשיו היא כמה?
עו"ד גינור: אני יודעת , הוא אמר שהרכבת התעכבה בשעה היום , והוא בדיוק ירד מהרכבת הוא צריך להגיע .
כב' הש' ניב: טוב , אז זה ייקח כמה דקות.
עו"ד לוי: לפני זה כבודה , יש משהו שצריך לפתור . בדיון שעבר , זה פרוטוקול מיום לא לא שישי לאוקטובר , מיד כבודה , פרוטוקול מ9 למרץ 2014. הנט נפל , כבודה , רשמה שם הערה שהוא נפל ונמחק חלק מהפרוטוקול , מסתבר שעד היום לא קיבלנו פרוטוקול שלם . מה קרה ? שני עדים שחקרתי מר אבישי מימון ומר אברי פרנשטיין חקירתם לא מופיעה . עכשיו , אם הם עומדים על התביעה וחקירתם לא מופיעה , צריך לקבוע מועד שאני אחקור אותם שוב , אני לא רואה שום פתרון אחר , אין לי הצעה אחרת יותר טובה , אלא אם כן יש לנו איזה רעיון מבריק . אחרת אני רוצה לחקור שוב .
כב' הש' ניב: כן .
עו"ד לוי: עם כל הקושי שבדבר .
כב' הש' ניב: ברור . הייתה תקלה במחשב , הנט נפל נכון . ולא הייתי מסוגלת לשחזר את זה מיד , והיום בוודאי על אחת כמה וכמה שלא . אז אנחנו לישיבה הבאה שבה יזומנו , יזומנו ארבעה עדים , יהיה את הצו הבאה , יהיה ,
עו"ד לוי: שלושה , אם המפרק יגיע היום אז יהיו שלושה .
כב' הש' ניב: לא , אחד זה הצו הבאה , שני עדים והנתבע .
עו"ד לוי: כבודה , יספיק הכול אני לפי הניסיון פה אנחנו לא נספיק , אה וכבודה גם נתנה רק אחרי שלושים יום , לא אי אפשר , יש לי החלטה קודמת של כבודה בגלל זימון העדים שיש לי אפשרות אחרי זה לסדר את העניין הזה , אי אפשר לקבוע לאותו יום . כבודה נתנה החלטה .
כב' הש' ניב: למה אדוני , תזכיר לי .
עו"ד לוי: כבודה נתנה החלטה , החלטה מ24 לאפריל 2014, לאחר שמיעת העדויות , תינתן זכות להשלים תצהיריו ביחד לעדויות אלה בתוך 30 יום משמיעתם , זאת אומרת שאי אפשר בכלל לקבוע ,
כב' הש' ניב: אוקיי . תודיעו לי ברגע שהעד נכנס לאולם .
העד , בן ארצי : היא אמורה להגיע לפני תשע , הגיעה רק ב9 ארבעים וחמש , ולא היו מוניות , רצתי רק כדי להגיע .
כב' הש' ניב: תודה רבה אדוני .
עד, בן ארצי: ברשותך אם אני אוכל לשבת במהלך החקירה , אני נכה צה"ל יש לי קצת בעיות.
כב' הש' ניב: אוקיי . בבקשה רק תהיה באיזה שהיא צורה מקושר למיקרופון כדי שאפשר יהיה לשמוע אותך היטב . ואתה הוא ?
עד, בן ארצי: שמי עורך דין מוטי בן ארצי.
עו"ד לוי: ההתנגדות המקדמית שלי של עורך הדין מוטי בן ארצי , שאני מבין שהוא משמש או שימש כמפרק זמנים , מה היית בזמנו ?
עד, בן ארצי: אני מפרק של אספרסו בר ושל אי בי איי.
עו"ד לוי: כן . תרשם התנגדותי בעניין הזה .
כב' הש' ניב: נרשמה .
ע . ת/1 עו"ד בן ארצי , לאחר שהוזהר כחוק , משיב בחקירה ראשית לעורך הדין תמי גינור :
עו"ד לוי: אני רוצה , ראשית , אני סבור שהעדות של עורך דין מוטי בן ארצי איננה רלוונטית לחלוטין , מהטעם שאם רוצים לברר דברים עודות הסכסוך מושא התיק של האדון , אפשר לחקור כמובן , את הנתבע . את מר אורן כהן . כל העדות של עורך דין מוטי בן ארצי הרי תיסוב על מה שהוא אמרו לו . אם הנתבע או בין עם אחרים , ולכן , במובן הזה היא גם תהיה עדות שמיעה מובהקת , אין לה שום מעמד לבוא לפני בית משפט.
כב' הש' ניב: אלא אם המציאו לו שמסמכים שמהם הוא מסיק מסקנות כאלה ואחרות.
עו"ד לוי: אני הקשבתי למה שכבודה אמרה , אבל גם אם הוא יסיק מסקנות , למסקנה של מפרק אין שום הוראת חוק או תקנה שמאפשר לה ערב פרובטיבי להביא אותו בפני בית משפט ,
כב' הש' ניב: אלא אם יש לו דברים שבידיעתו האישית והוא יכול להעיד עליהם , תכף נשמע. אבל ההתנגדות נרשמה , והכול בסדר . כן . בבקשה .
עו"ד גינור: כן . במסגרת הבדיקה של לפרק את החברות האלה , איזה פעולות ביצעת , את מי חקרת ומה בררת ?
עד, בן ארצי: נתחיל בהתחלה , תיק הפירוק נפתח לבקשת עובדי החברה ,
ש: אוקיי .
ת: באופן מאוד נדיר , העובדים הגישו בקשה לפירוק של 2 חברות , חברה בשם אספרסו בר איטליקו ,
ש: שהיא הנתבעת מספר 2,
ת: כן שאני אדייק בשמות , קבוצת אפסר סו בר איטלקי בע"מ 514532780, וחברה בשם אי בי איי יזמות קפה בע"מ ,
ש: נתבעת 3 כן ,
ת: 514552
עו"ד לוי: אני מבקש להתנגד כבודה , סליחה שאני מפריע לך באמצע , אני רוצה שבית משפט יתריע את העד להימנע מהסתברות כגון אופן מאוד נדיר , אלו מסקנות שהם לא כבילות , אם יש לו עובדה שבידיעתו שיעיד עליה.
כב' הש' ניב: אוקיי , הוגשה בקשה על ידי עובדי איזה חברה ? 2 ? או שלו ?
עד, בן ארצי: שתי החברות , שתי החברות יחד . לפירוק החברות . הוגש לאחר שנאלצתי להגיש בקשות לבית המשפט על ידיד מר אורן כהן שהיה מנהל , הדירקטור הרשום היחיד ובעל המניות היחיד בשתי החברות , דו"ח על מצב עסקים של שתי החברות . בדו"ח הזה
כב' הש' ניב: שנערך על ידיד מר כהן.
עד, בן ארצי: מר כהן והתצהיר על ידיד עורך דין תגור , יש לי עותקים לתת גם לבית המשפט ,
עו"ד לוי: אני מתנגד להגשה של המפרק , אני מתנגד ,
כב' הש' ניב: עורך דין לוי זה כמובן הנתבע שהוא הלקוח של אדוני , זה יאומת על ידיד ,
עו"ד לוי: אז לכן איזה לזה שום הליך הגשתי.
כב' הש' ניב: אוקיי , בשלב הזה זה יוגש , ואחרי זה במידת הצורך יאומת . וזה יסומן כת איזה ?
עד, בן ארצי: זה 2 זה 2 זה 2 חברות שונות . כל אחת .
כב' הש' ניב: כן , כמה ת אנחנו גברתי ? זוכרת ? אני אנסה לאתר , ת/3 אני רואה כבר , אוקיי , אז זה ת/4, זה דו"ח המצב העסקים של אי ביאיי זה יהיה ת/4, ות/5 זה הדו"ח של קבוצת אספרסו בר . סומן . כן .
עד, בן ארצי: כפי שניתן לראות בעצם מהדו"ח , הנושים העיקריים המוצהרים של שני החברות
ש: הנושים כן.
ת: הנושים המוצהרים הם העובדים , למעשה אפילו מי שערך את הדו"ח הזה לא יודע להבדיל בין שתי החברות ,
ש: זה מסקנה ,
ת: מסקנה . אותם חמישה , לא רגע , אותה

עו"ד לוי:
אני מבקש להתנגד , העד מדבר לא רק שהוא מסיק מסקנות פעם אחר פעם ,

כב' הש' ניב: אוקיי , לציין שאותם נושים מופיעים

עד, בן ארצי: אותה חמישה עובדים כן .
עו"ד לוי: אני לא צריך , אני לא צריך וזה לא נכון , וזה לא לפי הדין , שהמפרק מסיק פה מסקנות מהמסמכים שגם לא הוא ערך .
כב' הש' ניב: אוקיי , הוא רק קיבל אותם ,
עו"ד לוי: אני התנגדתי , שלא יסיק מסקנות .
כב' הש' ניב: מאה אחוז , אוקיי . כן . אז זה הדו"חות .
עד, בן ארצי: זה הדו"חות אותם חמישה עובדים . עוד פניתי לחברות , למשל לחברת בזק , ושאלתי על הטלפונים .
עו"ד לוי: אני מתנגד לעדות בעניין , אני מתנגד , אין במה זה עדות בעל פה , ההזדמנות שלי להתנגד זה כאשר העד אומר , ולכן , אין שום רלוונטיות לתיק הזה לבירורים שעשה המפרק ככל שעשה עם חברת בזק , אין שום עניין , אני אסיים את ההתנגדות ואז תעני . אין שום רלוונטיות שטענו בכתב התביעה , יש שם טענה על איזה משהו שקרה עם חברת בזק .
עו"ד גינור: לא , יש לנו טענה לגבי חברת בזק , שזה לא חברת בזק , זה לגבי זה שהם הזדהו כל הזמן כאספרסו בר וחתמו , וערבבו בין שני החברות , זה כן קשור לעניין , שאפילו
כב' הש' ניב: אוקיי , ההתנגדות נדחתה . כן . בבקשה .
עד, בן ארצי: פניתי לחברת בזק , בזק הודיע לי שלחברת אי בי איי מעולם לא היו שום קווי טלפון על שמה , לחברת אספרסו בר ,
עו"ד לוי: אני מתנגד כבודה , זאת עדות שמיעה , אני מתנגד לזה .
כב' הש' ניב: כן . יש לאדוני איזה , יש לאדוני את זה באישור בכתב ? אוקיי .
עד, בן ארצי: לזה מסופח עותקים ,
ש: אוקיי . צורף וסומן ת/6, כן . בבקשה . אישור של חברת בזק , שאומר ככה , לחברה לאספרסו בר היו קווים , ולאי בי איי יזמות קפה בע"מ לא נמצאו קווי טלפון על שם החברה . בבקשה . בבקשה . זה כנראה יסומן כת/6.
עו"ד לוי: אני מתנגד להגשת המסמך , המסמך הזה לא מבהיר כראיה , מדובר פה בתכתובת דואר אלקטרוני , שנושאת כיתוב של בזק , אם רוצים להגיש את המסמך הזה הוכחה לאמיתות תוכנו , צריך להביא עדות של איש בזק שאני אוכל לחקור אותו , אינני יודע מה תמונת המצב שהייתה בפני מי שכתב את הדואר הזה , אין לו שום ערך ראייתי ולכן הוא גם לא כביל , המפרק לא יכול להגיש אותו על משהו שהוא שמע או התכתב עם בזק בדואר אלקטרוני , אין לזה ערך .
כב' הש' ניב: כן , לגברת יש איזה שהיא בעיה בנט לצורך העניין של ההגשה , כי בעצם היה צריך להגיש את זה באמצעות בזק .
עד, בן ארצי: אני מדבר על מה שאני יודע , אני יכול ,
עו"ד לוי: אתה מדבר משמועה .
כב' הש' ניב: זה לא משמועה.
עו"ד לוי: אני עוד לא מבין מה אתה עושה פה באופן נלהב כל כך אבל אני אשאל אותך , אם אתה לא
כב' הש' ניב: עורך דין לוי , עורך דין לוי להירגע , כן שאלה הבאה .
עד, בן ארצי: אני רק רוצה להבהיר , אני בעל תפקיד מבית המשפט , ואני מפרק ואני נמצא פה בתור בן אדם עצמאי אלא כבעל תפקיד מבעל בית המשפט ,
עו"ד לוי: ומי מינה אותך להיות פה ? ביקשת אישור?
כב' הש' ניב: עורך דין לוי מספיק , כן .
עד, בן ארצי: מכיוון שכזה , אמרתי שאני אבוא ואעיד רק כנגד צו שיפוטי שיחייב אותי להתייצב , וצו שיפוטי ניתן כאמור . מפרקים תפקידם לנתח את המסמכים , ולהיות ידם הרוקחת של בית המשפט .
עו"ד לוי: אני מתנגד כבודה .
כב' הש' ניב: עורך דין לוי בסדר אבל , טוב . שאלה הבאה .
עד, בן ארצי: אני אסיים , אני עוד לא סיימתי . חקרתי את כל עובדי החברה , את מרבית עובדי החברה .
ש: התפקיד שלך פה זה לענות לשאלות , בחקירה .
ת: שאלה מה זה , אני פשוט מפרט .
ש: אוקיי , אז בבקשה . כן שאלה הבאה .
עו"ד גינור: אתה חקרת את אורן כהן ואת רפי רז בין היתר נכון?
עד, בן ארצי: נכון .
ש: תראה לי תאשר לי שזה החתימה שלו , ושזה הפרוטוקול של החקירה של אורן .
ת: כן , זה הפרוטוקול , זה פרוטוקול קצת שאני ערכתי במקביל בזמן אמת לחקירה , והזהרתי אותו שהוא מוזהר לומר אמת , ואת האזהרה לאחר שהוא נחקר בפני כתוכף תפקידי של מפרק . החקירה של אורן הייתה הרבה יותר ארוכה , לאפשר תיעוד ראוי של השיחה , ערכנו הזמנו שירות הקלטות , ונערך תמלול על ידי חברת (לא ברור) שהיא החברה המובילה בתחום הזה ,
אז בכפוף לאישור חתימתם של שני אנשים על הדבר הזה , אז התקבל ,
עו"ד לוי: כבודה אני מתנגד . אני מבקש ,
כב' הש' ניב: כן בבקשה .
עו"ד לוי: אני רוצה לראות את המסמכים שהוא חתם עליהם .
כב' הש' ניב: כן , אז אחד מהם , אחד זה ,
עו"ד לוי: שיתנו לי מה (לא ברור) , מה שאת רוצה ,
כב' הש' ניב: עורך דין לוי זה בדיוק המסמך שדיברנו עליו לפני חצי שעה . אלה המסמכים שדירנו עליהם בבוקר .
עו"ד לוי: בכוונה על הצד השני להגיש דרך המפרק שאני קיבלתי ,
כב' הש' ניב: שהוא ערך , שהוא ערך ,
עו"ד לוי: הוא לא ערך , זה הקלטה , הם אלא יכלו לערוך הקלטה , אני תכף (לא ברור) יש סדר בדברים האלה . ככה , מחזיק שני מסמכים , שהעתק מהם מוצג לי כלפני 20 דקות . אחד , מסמך של חברה להדפסה של חקירה רפי רז פרוזוליו , שמבקשים להגיש אותו , אני מתנגד להגשתו כמובן . ככל שרוצים להגיש מסמך שעליו חתום עד מסוים , צריך להגיש את המסמך דרך העד שחתום , אין שום כלל ראייתי שמאפשר את לצד ג' להגיש אמרה של צד אחר במשפט האזרחי . אין פטנט כזה , הם לא יכולים ,
כב' הש' ניב: מי ערך את המסמך הזה?
עו"ד לוי: אינני יודע כבודה , אינני יודע , אני , אין לי , אני מסיים רק ל הגיד , ככל שהמפרק רוצה להגיד מסמך שהוא ערך בכתב ידו , וזה לא כתב ידו זה הקלדה, מישהו הקליד את זה ,
עד, בן ארצי: אני הקלדתי .
עו"ד לוי: מישהו הקליד , אל תפריע לי , מישהו הקליד את זה , זאת עדות שמיעה . הוא לא יכול להגיש את זה , אינני יודע , אינני יודע , הוא עכשיו ,
כב' הש' ניב: עורך דין לוי , גם אם הוא הקליד את זה ?
עו"ד לוי: אני אגיד למה , בוודאי , גם אם הוא שמע את זה זה לא מעניין , יש פה מסמך שנחזה כמסמך שחתום עליו עורך דין בן ארצי , אם רפי רז יבוא אפשר להציג את המסמך , אני אוכל לחקור , אם רפי רז לא יבוא אין לזה ערך ראייתי , הוא לא יכול להגיד זאת אמרה של העד , לכן אינני מבין למה , מה אני אומר , אינני מבין מה אני צריך אותו , איננו יכול להוסיף או להחסיר מהמסמך הזה שום דבר . אם רפי רז יאשר ואני מוכן לחקור אותו על המסמך , אז אני אחקור . אבל הוא לא מוסיף . אי אפשר להגיש את המסמך הזה , זה מה שאני אומר , אפילו אם עורך דין בן ארצי חתום עליו . אם יראו לי סעיף בפקודת החברות , או מכוח תפקידו שיש איזה ערך ראייתי למסמכים שהמפרק עשה בלי לחקור את העדים , יראו אין כזה דבר , אין דבר , לכן אני מתנגד להגשת המסמך הזה .
כב' הש' ניב: אוקיי . מכיוון שהמסמך (לא ברור) על ידי העד , על ידו ש(לא ברור) , את חתימתו על המסמך . אוקיי . עכשיו , הוא ייחקר , הוא מוזמן .
עו"ד לוי: הם הזמינו אותו לא אני , אבל ככל שהאדם הזה לא יבוא לא יעיד , למסמך הזה אין ערך .
כב' הש' ניב: אוקיי . זה המסמך הנוסף ,
עו"ד לוי: כבודה רוצה לראות?
כב' הש' ניב: כן , אני מבינה שזה תמליל של חקירה , שנערך על , החקירה עצמה נערכה על ידי העד , תומללה על ידי חברת תמלול ובסופו של דבר נחתמה על ידי
עד, בן ארצי: לא היא לא נחתמה כי זה לא נעשה בזמן אמת , אבל אני כן למיטב זכרוני הבהרתי לאורן כהן את התמליל הזה , ולא קיבלתי שום התנגדות .
ש: אוקי , ואתה מאשר שזה היה תוכן השיחה .
ת: כן כן , עברתי על זה , נכון שלא עברתי על זה אתמול אני מודה , אלא עברתי על זה בזמן אמת .
ש: כן אוקיי . עורך דין לוי ההתנגדות נרשמה .
עו"ד לוי:
שוב אני מתנגד , יש פה (לא ברור) , האחת , רוצים להגיש אסופת מסמכים שמוצגת בכותרת תמליל שיחה 14 2008, שלכאורה משתתפים בה עורך דין מוטי בן ארצי עורך דין אופר תגור ואורן כהן , זה כתוב . הנושא כותבת חברת (לא ברור) , ראשית בשביל להגיש תמלילים של עדות מוקלטת , יש גם (לא ברור) מבפנים , הלכה גמורה וידועה היא דרך ראייתית להגיש תמלילים לבית משפט , צריך להכין תצהיר של מי שתמלל , להסביר את הנסיבות , וצריך להביא תצהיר או כוונה של המתמלל עצמו , צריך להביא מימים לפני זה את הקלטת , והמתמלל צריך להעיד שכל מה שיש בקלטת המקורית או קובץ אודיו , הוא נכון ומתומלל , לכן , במובן הזה , זה פסול הגיש כראיה כי זה לא הוגש בדרך הנאותה , ולכן קשה לעמוד ולתהות על ערכו הראייתי של המסמך . זה אחד , שתיים שוב , על פני הדברים , נטען שזה תמליל חתימה של הנתבע ושוב , המפרק מבחינה ראייתית לא יכול להגיש את זה , צריך שיבוא האדם שאיתו מאמתים את הטענות האלה , שהוא ייחקר עליו . לכן מבחינת הערך הראיתי , שוב , אין לזה ערך ראיתי בפני כבודה . ואלה שני הטענות שלי ,
כב' הש' ניב: אנחנו לא מדברים על ערך ראיתי , אנחנו מדברים על קבילות .
עו"ד לוי: ערך ראיתי מבחינתי זה לא קביל זה ברור , לא קביל , משני הסיבות האלה.
כב' הש' ניב: טוב . ההתנגדות נדחתה , וזה יסומן כת/7, רק השאלה , הפרקטי , זה איך אדוני מספיק לעיין את זה כדי לחקור את העד על זה , זה עניין אחר . ואדוני קיבל את זה לפני 10 דקות .
עד, בן ארצי: זה נמצא נמסר לעורך דין תגור בזמן אמת , זאת אומרת זה לא מסמך שנתקלים בוא לראשונה היום .
כב' הש' ניב: כן . עוד שאלות ?
עו"ד גינור: כן . ערכת ביקורת בעניין המותר של החברות האלה ?
עד, בן ארצי: כן ,
עו"ד לוי: אני מתנגד ,
כב' הש' ניב: בתור מה הוא ייתן את העדות הזאת ? כעד מומחה ?
עו"ד גינור: הוא ערך הרבה בדיקות ,
כב' הש' ניב: אני אומר , כל העדות הזאת היא באמת יש בה הרבה מהמוזרות , אבל מה הגברת רוצה ממנו עכשיו ? זאת אומרת איזה שהיא שאלה כללית שהוא כן , חוות דעת מומחה לגבי מותב כזה או אחר בענייני הקפה ?
עו"ד גינור: לפי הממצאים שהיו ,
כב' הש' ניב: שאלה יותר קונקרטית , אני לא יודע תמה השאלה הזאת .
עו"ד גינור: אוקיי . אז אין לי שאלות נוספות.
כב' הש' ניב: אוקיי . בבקשה . חקירה נגדית . לא בזק אני לא קיבלתי , אבל שמעתי את הדברים , נרשמו הדברים שאדוני העיד , כן .
עו"ד לוי: ראשית יש פה בעיה מהותית לגבי התמלול , זה חמישים , אני , אני הגעתי לעמוד 11, אני לא אוכל לשאול אותו על התמליל , כמובן שגם אם אני לא מצליח לשאול אותו איזה שהיא שאלה זה בכפוף לכל ההתנגדויות שלי , האדם הזה לא תמלל את זה בכלל.
כב' הש' ניב: ההתנגדות כבר נרשמה , כן . עורך דין לוי אדוני רוצה עוד 1- דקות הפסקה כדי לעיין בזה ? אני גם אקרא את זה באותה הזדמנות .
עו"ד לוי: יש פה איזה צבת כי הבעיה באיזה עדויות כאלה שבאים להעיד בעל פה וממציאים מסמך שיש לו התנגדות ,
כב' הש' ניב: הקושי ברור , אדוני קיבל אבל דרך אגב זה מסמך שהיה בידי הלקוח של אדוני מימים ,
עו"ד לוי: אני לא קיבלתי אותו קודם , סליחה כבודה , המסמך הזה א ראיתי ,
כב' הש' ניב: אני לא באה בטענות , אני רק אומר שמר כהן מחזיק ,
עו"ד לוי: אני בא מהצד השני , יש להם נייר שהם רוצים להגיש , מה הבעיה לתת לי אותו קודם ולחשוף ,
כב' הש' ניב: אדוני יכול לבוא בטענות גם נגד הלקוח שלו , שברגע שהעד הזה מוזמן לעדות , אז מין הראוי היה שהוא יבוא לאדוני בריצה ויאמר לו תקשיב , יש לי פה כך וכך , כל מה שקשור לעד הזה אני רוצה שתדע . אבל בסדר , הרי לא בא אל אדוני בטענות.
עו"ד לוי: כבודה אני אצטרך ,
כב' הש' ניב: אוקיי.
עו"ד לוי: לעיין בזה .
כב' הש' ניב: כן .
עו"ד לוי: מתי כבודה רוצה ,
כב' הש' ניב: מה השעה עכשיו?
עו"ד לוי: 10 וחצי .
כב' הש' ניב: כמה זמן אדוני צריך?
עו"ד לוי: רבע שעה .
כב' הש' ניב: אז ניפגש עוד רבע שעה . בבקשה . כן . בבקשה . חקירה על ת/7 מין הסתם , כן .
עו"ד לוי:
לפרוטוקול יש לי 2 הערות מקדימות , זה שאני חוקר את עורך דין בן ארצי אין בזה ויתור על הטענות הקודמות שלי בנוגע לרלוונטיות ולקבילות של מסמכים. וכמובן , אחרי שהזדמן לי לעיין פה בחטף במסמכים שהוגשו , בתמליל , ונספח חקירת אני כמובן רוצה לומר שאני מתנגד להרחבת חזית , ככל שעולה מהמסמכים האלה יש הרחבת חזית , לדעתי יש פה נושאים מסמכים האלה , יש להם חורים (לא ברור) , כתבי הטענות
כב' הש' ניב: אוקיי .

ע . ת/1 עורך דין בן ארצי , משיב בחקירה נגדית לעורך הדין לוי :
עו"ד לוי: עורך דין בן ארצי ,
עד, בן ארצי: כן .
ש: אתה את המינוי שלך קיבלת מבית המשפט המחוזי בחיפה?
ת: לא נכון , בבית המשפט המחוזי בתל אביב .
ש: עכשיו , בטרם העדות שלך כאן , ביקשת , פנית לבית משפט המחוזי בתל אביב שמינה אותך בבקשה אם אתה או בכל דרך אחרת , לבקש אישור להעיד בפני בית משפט נכבד זה עשית איזה שהיא פעולה בקשר עם העדות הזאת?
ת: כן . קיבלתי זימון של בית משפט , חקרתי ואני מכיר את הנושא היטב ,
ש: שאלתי שאלה ,
ת: לא אני , אני עונה לך , אתה ,
כב' הש' ניב: לא סברתי שיש צורך בכך ברגע ,
עד, בן ארצי: לא סברתי , אני חושב שגם אין צורך , לא סברתי ואם יש מקום משפטי לכך אני אשמח שתבהיר את המקור המשפטי שאני נדרש לזה .
כב' הש' ניב: אוקיי התשובה היא לא . לא פנית לבית משפט.
עו"ד לוי: אני מניח שאת הסיכומים אתה לא תראה .
עד, בן ארצי: לא , אתה נותן שאלה כאילו אני לא בסדר , אל תרמוז דברים אלא אם אתה חושב ,
ש: אני לא רומז , אני אומר שאתה לא בסדר ,
ת: תפנה לסעיף הזה .
ש: אני לא אפנה , שאלתי אם עששית את הפעולה , בינתיים אתה מעיד אני רק תוהה על ,
ת: אני תוהה על זה שאת המנסה לרמוז דברים שהם לא נכונים.
ש: אני לא רומז , אני אומר שלדעתי אתה לא צריך להעיד כאן.
ת: זה לא קשור אלי , אני זומנתי .
ש: אני לא רומז לך כלום . שלא יתנצח לי פה , עכשיו השאל שלי היא כזאת , התובעים פה שאתה בטח מכיר אותם , נכון את התובעים בתביעה הזאת?
ת: לא לא מכיר.
ש: שמעת עליהם ? אתה מכיר את השמות שלהם?
ת: ראיתי רק חומר העתקים של כתב תביעה , אני יודע שיש תביעת חוב שלהם אתה לא זוכר ,
ש: אז הם הגישו תביעת חוב אלייך?
ת: למיטב זכרוני כן , אני לא זוכר .
ש: אתה זוכר את הסכום?
ת: לא.
ש: תסתכל בתיק.
ת: אין לי כאן את כל התיק זה עשרה קלסרים.
ש: סביר להניח שזה תביעת חוב?
ת: כן .
ש: האם אתה חושב שבזה , ואתה צריך להחליט בתביעות החוב האלה בזמן מסוים?
ת: שיהיה מספיק כסף מעבר לחובות בדין קדימה אז אנחנו נחליט .
ש: זאת אומרת התפקיד שלך הוא גם להחליט בתביעות החוב של התובעים.
ת: יש לי תפקיד מעין שיפוטי , הכולל , אתה שאלת שאלה , אני עונה לך .
ש: שאלתי , שאלתי את העד שאלה ,

כב' הש' ניב: התשובה היא כן.

עד, בן ארצי: כן.
עו"ד לוי: תודה רבה . תודה רבה , אתה צריך עזרה וזה בסדר . עכשיו , האם אתה לא חושב שזה שאתה מעיד פה ,
כב' הש' ניב: אדוני לא צריך ממנו חוות דעת , הלאה , שאלה הבאה .
עו"ד לוי: אותי מעניין לדעת אם העד חושב שיש ניגוד אינטרסים בזה שהוא מפריע בתביעות החוב , לבין זה שהוא מסייע לה ם בתביעה .
כב' הש' ניב: ככל שאדוני סבור כך יטען את זה בסיכומים.
עו"ד לוי: בסדר . טוב . עכשיו , אני מבין ממך שאתה חקרת את מר רפי רוזוליו ,
עד, בן ארצי: כן.
ש: בבקשה . מתי זה היה ?
ת: כתוב בפרוטוקול של החקירה , אין לי את הפרוטוקול ,
ש: אתה רוצה לראות אותו?
ת: ב 27 לנובמבר 2013.
ש: עשית תרשומות של החקירה הזאת?
ת: חקירות אני מתמלל בזמן אמת , אלא אם כן אנחנו באופן נדיר עושים , זה כל מילה נאמרת ,
ש: אני רק שאלתי על החקירה הזאת לא רוצה את ההתנהלות שלך בדרך כלל , שאלתי לגבי החקירה ,
ת: אתה שאלת אותי תרשומות , עשיתי תרשומת ,
ש: לגבי אדוני ,
ת: הפרוטוקול מפורט ומלא , כן .
ש: עשית תרשומות לגבי החקירה ? אני יכול לראות את התרשומות של החקירה ?
ת: הינה מה שאתה רואה בזמן אמת .

כב' הש' ניב: מה שאדוני התנגד להגשה שלו , זה המסמך הקודם , זה התמלול ,
עו"ד לוי: לא לא לא מדבר על התמלול , מדברים ,
כב' הש' ניב: לא המסמך הקודם שאדוני קיבל , שסומן ,
עו"ד לוי: כי התנגדתי כן .
כב' הש' ניב: כן , אז זה , זה ,
עד, בן ארצי: זה התרשומת.
עו"ד לוי: אני שואל עליו , אז אני שואל אם יש לגבי המסמך הזה , לגבי החקירה , אם עדית בחקירתו של רוזוליו תרשומות , מעבר ל-ת איזה ת זה ?
עד, בן ארצי: לא , כל דבר שנאמר ונרשם , אין תרשומות מעבר .
ש: לא עשית עוד תרשומות בנושא הזה .
ת: לא .
ש: עכשיו , לגבי התמליל ,
ת: כן.
ש: מתי קראת אותו לאחרונה ?
ת: מיד אחרי שקיבלתי אותו , שהכול היה טרי בזיכרוני .
ש: מתי קיבלת אותו?
ת: שבוע שבועיים אחרי שביצענו את ההקלטה בפועל ,
ש: מתי ביצעת בפועל?
ת: אני לא זוכר את התאריך המדויק.
ש: אני לא זוכר את , זה מוקלט ?
ת: אבל אני אוכל לבדוק , אם תיתן לי שנייה אחת , אני אבדוק ביומן ואני אוכל לתת לך ,
ש: באיזה יומן?
ת: ביומן של המשרד שלי . הכול רשום .
ש: תוכל לבדוק מה?
ת: מתי הייתה החקירה ,
כב' הש' ניב: זאת אומרת יש לנו תמליל שיחה 14208, האם אדוני יכול לומר לנו באיזה תאריך זה?
עד, בן ארצי: כן . ייקח לי כמה דקות להתחבר למחשב ואני אוכל לעשות את זה .
כב' הש' ניב: אוקיי .
עד, בן ארצי: יש לי את זה ,
כב' הש' ניב: אדוני מעוניין בתאריך?
עו"ד לוי: תכף נסיים את החקירה , נצא ויבדוק את התאריך , תרשום לך הערה שאני רוצה לדעת , אבל אתה לא יכול להגיד לנו עכשיו ,
עד, בן ארצי: אני לא יכול לזכור.
ש: הבנתי , וזה היה בערך לפני ? שנה חצי שנה ? בערך ,
ת: לפני כשנה , כשנה כן.
ש: כשנה . זאת אומרת , לפני כשנה קראת את התמליל .
ת: כן .
ש: אוקיי.
ת: אמרתי את זה גם בחקירה הראשית.
ש: בסדר , הפ תרון אצלי לא אצלך . עכשי ו תגיד לי , היו , מי היה בחקירה הזאת שאתה טוען שעשית ? מה אורן כהן אני רואה , אתה ,
ת: כן.
ש: ועורך דין ,
ת: תבור.
ש: עוד אנשים נוכחים?
ת: לא.
ש: אני ראיתי בתמליל שאתה פונה למישהו , סליחה , יכול להיות שאני לא ראיתי , זיו או משהו כזה ?
ת: זיו זה מתמחה שלי , שמידי פעם נכנס ויוצא .
ש: אז זיו היה נכון?
ת: אני אומר הוא נכנס ויוצא.
ש: אדוני היקר יש לי שאלה , אמרת לפני דקה שלא היו עוד אנשים בחקירה , נכנס ויוצא , אתה תקשיב לשאלה בבקשה , אתה תקל עלי , נכנס ויוצא שאתה שואל אותו שאלות בחקירה , מבחינתך נוכח או לא נוכח בחקירה ? כן או לא בבקשה.
ת: אני אסביר.
ש: לא , אני רוצה תשובה נוכח או לא נוכח ?
ת: אז אני מבקש שאתה לא תכתיב לי את התשובה ,
כב' הש' ניב: האם מבחינתך ,
עו"ד לוי: שלא יתנצח שלי.
כב' הש' ניב: המתמחה שלך ונכנס ויוצא המהלך ,
עד, בן ארצי: הוא לא נוכח בחקירה כי הוא לא היה בכל החקירה , כמו שאני קורא לו להביא לפעמים כוס קפה , או שאם אני כוס מים , או שאני אביא לו דף נייר . או שאני אביא לו , אני מבקש ממנו עוד מסמך או דברים שיש , מאוד יכול להיות . הוא לא , בדיוק .
עו"ד לוי: אתה דיברת איתו במהלך החקירה?
ת: מה זאת אומרת ? כל מה שכתוב בפרוטוקול זה נמצא , אם אתה רוצה שנאי אעבור על החמישים עמודים אני אעבור ואני אתן לך תשובה , מיד תקבל את התשובה .
ש: כן . עשית תרשומות במהלך החקירה של מר אורן כהן?
ת: לא . אני כן עברתי על המסמכים שהיו לי באותו זמן .
ש: מתי עברת?
ת: תוך כדי השיחה , שאני שואל אותו שאלות , אני מסתכל על המסמכים הבודדים שיש לי . כן יכול להיות שזה גם מצוין כן . או בעיקר מסמכים שהוא לא המציא כמו כל מסמכי החברה שהוא לא מצא אותם.
ש: בוא נדבר על המסמכים שאתה אומר שהסתכלת עליהם . כל המסמכים שעיינת בהם בזמן החקירה רשומים בפרוטוקול ? או שיש מסמכים שעיינת בהם ולא הזכרת אותם בתמליל ? רק תגיד אם יש כזה דבר.
ת: אני לא הבנתי את השאלה , תסביר לי . כן.
ש: אמרת שבמהלך החקירה בשלב מסים עיינת במסמכים , עיינת במסמכים ,
ת: כן.
ש: האם כל המסמכים שעיינת בהם במהלך חקירתו של מר אורן כהן אזכורם נמצא בתמליל הזה כן או לא?
ת: לא , והם לא צריכים להיות . כן .
כב' הש' ניב: מה שמצוי במתלי מצוי , התייחסתי למה שהתייחסתי אליו התייחסתי . כן .
עו"ד לוי: מה המסמכים שעיינת בהם ולא מצויים בתמליל.
עד, בן ארצי: למשל פסקי דין , והחלטות של בתי משפט , שמר אורן טוען שהחקירה של אי בי איי לא קשורה , לעומת זאת יש החלטה של בית משפט שיש לי אותה פה קודם , שהוא מודה שאי בי איי בהתחלה קמה לדבר אחד , בתקופה שאני אפרט יותר , באותו פסק דין טוען בחקירה , לא בפסק דין סליחה , בפרוטוקול החקירה , טוען שאספרסו קאפיטליקו עסקה ביבוא , אחרי זה באי בי איי קמה לעשות דברים אחרים , אחרי זה הוא אמר שאי בי איי קמה כדי למכור בתי קפה , בזה עיינתי ,
ש: אוקי .
ת: שנייה , ואני אוכל לשאול אותו שאלות תוך כדי , והחלטות בית משפט שקבעו ממצאים דומים , גם בזה עיינתי .
ש: בסדר . ואתה חקרת אותו על הפרוטוקול אותו שאתה טוען , הצגת את זה בפניו?
ת: לא אני גם לא צריך.
ש: לא שאלתי את חוות דעתך אם אתה צריך , שאלתי אם הצגת בפניו .
ת: לא , זה מצב של חקירה , בחקירה לא מציגים ,
ש: אל תלמד אותי לחקור , שאלתי אם הצגת בפניו במהלך החקירה .
ת: לא ,
ש: כבודה אני מבקש שהעד לא יתנצח.
כב' הש' ניב: השאלה הייתה אם היו מסמכים שאין להם התייחסות בפרוטוקול , ואדוני אומר יש פה למשל איזה שהם פסקי דין , או ,
עו"ד לוי: יופי , עכשיו האם יש לאדוני , בבקשה , האם חוץ מפסקי דין , פרוטוקולים , שלטענתך מר אורן כהן (לא ברור) יש מסמכים נוספים ששימשו אותך לחקירת מר אורן כהן , והאזכור שלהם לא נזכר פה , בוא תגיד לבית משפט אם יש ,
עד, בן ארצי: בטח . את העדות , ואני עכשיו אפרט הכול כי שאלת שאלה פתוחה ,
ש: אילו מסמכים , בבקשה ,
ת: לא , אני אומר לך מה היה מסמכים , אני אגיד לך בדיוק , אתה שאלת שאלה אתה תקבל את התשובה .
ש: אילו מסמכים , שאלתי , אני מבקש תשובה אילו מסמכים .
כב' הש' ניב: אוקיי . אז עכשיו נא לא להפריע בתשובה .
עד, בן ארצי: ככה , היה את החקירות של העובדים , למשל הגברת עינת ארד , שהעידה שכל החברות פעלו ,
עו"ד לוי: לא שאלתי מה היא אמרה , שאלתי ,
ת: אני אומר לך מה היא אמרה ,
ש: כבודה אני מבקש ,
ת: לא , שהתשובות , אתה שאלת , מסמכים ומה היה בהם ,
כב' הש' ניב: עורך דין לוי , אדוני ייתן לעד לענות . אני לא רוצה לשמוע אלא את העדות ,
עו"ד לוי: לא אמרתי שאני לא רוצה לשמוע , שאתי אילו מסמכים , לא רוצה שהעד ,
כב' הש' ניב: אדוני ייתן לעד להמשיך , בבקשה , כן .
עד, בן ארצי: למשל את המסמך של בזק , שהצהירה שלא היו קווים נפרדים . היה לי את העדויות של כמעט כל עובדי החברה באותה עת , שהעידו שהוא מנהל החברה היחיד ושהעידו שלא היה הבדל בין כל החברות , אספרסו בר ,
עו"ד לוי: אני מתנגד לתוכן , זה הרחבה , זה עיוות דין .
כב' הש' ניב: שמעתי את ההתנגדות , אז יש עוד מסמכים ?
עד, בן ארצי: כן , היו לי עוד חוזים של כל החברה , של שתי החברות , של אספרסו בר ואי בי איי ,
ש: חוזים של מה?
ת: של הזכייניות למיניהן , היו לי פרסומים באינטרנט ובעיתונים של אותם דברים . עכשיו , אני רק אציין , שחלק גדול מהחומר צורף לפני שהוא נחקר הגשתי בקשה לבית המשפט לחייב אותו לחקירה , רוב החומר והפרסומים צורפו לאותה בקשה בתיק הפירוק כמובן .
ש: לא היה בזה שום דבר חדש למר אורן.
ת: לא היה שום דבר חדש למר אורן , גם חלק גדול מהפרוטוקולים והדיונים היו בתקופה של , זאת אומרת הייתה בקשה תגובה שלהם תגובה שלי והחלטה .
ש: יש עוד מסמכים שלא מצוין בתמליל?
ת: זה כל המסמכים העיקריים .
עו"ד לוי: כשאתה חקרת ,
עד, בן ארצי: אם גברתי תרצה את הפרוטוקול ,
ש: שאתה , שאתה חקרת את מר אורן כהן והסתמכת על המסמכים האלה , האם הצגת בפניו את המסמכים האלה ששאלת עליהם ? כן או לא ?
ת: אני לא , אני לא צריך למשל , פרוטוקול חקירה , לא . לא . כן .
עורך דין לוי אני קראתי את התמליל במקביל לאדוני , האם אדוני סבור שהתמליל הזה הוא רלוונטי לתביעה שלנו
עו"ד לוי: בגלל זה אמרתי שאני מתנגד , אמרתי גם להרחבת חזית , ומזה משתמע שאני חושב שבאמת ,
כב' הש' ניב: אוקיי . אז אם לא רלוונטי , ובהחלט יתכן שכך , אתה לא צריך לחקור , הרי בסופו של דבר , התפקיד של המפרק הוא תפקיד אחד , והתביעה פה היא תביעה לא קשורה .
עד, בן ארצי: אני מודה שאני אפילו לא יודע ממש מה התביעה ,
כב' הש' ניב: התביעה של האנשים שרכשו את החברות ואני לא יודעת , כמה עניין של פירוק החברות רלוונטי .
עו"ד לוי: אני אומר שוב , לעניות דעתי הצנועה , אני סבור , אני סבור כמו , סליחה רגע , אני סבור כמו בית משפט , עדיין יש עד עם מסמכים , ובוודאי שאני צריך טיפה לחקור על אפן החקירה שלדעתי היא יש לי דעה לגביה ,
כב' הש' ניב: דרך אגב , באיזה מצב זה עומד מבחינת הפירוק ?
עד, בן ארצי: יש לנו טיוטא מאוד מתקדמת של בקשה לפי סעיף 373, אבל הייתה לי מורה בתקופה בפרקים שמה כבוד , הייתה סגן הנשיא , היא הייתה בשנת הפירוקים של חיפה , היא , זה לא לפרוטוקול כן ? אם אתה לא , אל תגיש לי 373 בשביל פסק דין , אולי פסק דין יפה , אולי לא אני לא , פסק דין יפה לדעתי די ברורה , אבל תראה לי בעיקר את הכסף , אז שיש בינתיים הליכים כאלה ,
כב' הש' ניב: אם אין פרקטיות לבקשה ,
עד, בן ארצי: אז אל תגיש , ואנחנו פה באמת נמצאים באיזה שהיא דילמה כי , עיקר המסקנות שלי נמצאים בדו"חות שהגשתי לבית המשפט ,
ש: החובות של קדימה ,
ת: לא , לקופת הפירוק לא נכנס דבר , ולו שקל אחד , אני ציינתי את זה בדברים שלי , וזה כתוב בפרוטוקול החקירה שזה מה שהיה , לא קיבתי עד היום את מסמכי החברה בכלל , הוא טען ,
ש: בסדר , אבל בשורה תחתונה יש חובות למס הכנסה , למס הסכנה ,
ת: לכולם.
ש: לעובדים , לביטוח לאומי .
ת: כן , ולשורה של נושים ,
ש: ולשורה של נושים קדימה ,
ת: כן . ודין רגיל , כן . דין קדימה זה מה שמפורט בדו"חות שלי , לצערו יש עוד הרבה נושים בדין קדימה ושלטונות המס שלא מופיעים בדו"ח הזה .
ש: ואין ערבויות אישיות .
ת: אין ערבויות אישיות . זה המצב .
ש: אוקיי . וכמה זה רלוונטי לתביעה שלנו זה עניין לגמרי אחר.
ת: אני כאן כעד , אני יכול לתת מסקנות כמו שאמרתי , גם הכיוון של המסקנות שלי זה לכיוון שלי ,
ש: המסקנות שלך לגבי הנושא של החברות הם באמת ,
ת: זה מה שאני אמרתי , אני לא , לא לפרוטוקול אני חושב שכן , לא , לא אמרתי , לא , לא קשור , להפך אני מנסה לעזור . לא , אני דווקא , דווקא רציתי לטובתך , אני רק אומר שלבעל תפקיד ,
כב' הש' ניב: אוקיי . כן . יש עוד שאלות ? עורך דין לוי , אני , האדם האחרון שאני אגיד לו לא לחקור זה עורך דין לוי.
עו"ד לוי: כבודה הבהירה ,
כב' הש' ניב: אני הבהרתי , איך אני רואה את (לא ברור) את העד הזה , אני מקווה שאני אשמע מהם , מעדים אחרים יותר , כי אני לא , לא בטוחה שהעד הזה הוא זה שאמור , עשוי לשפוך אור על התביעה . כן .
עו"ד לוי: כן .
כב' הש' ניב: עורך דין לוי , אני ראיתי באמת את הפרוטוקול של התשעה במרץ , שיש לנו נט שנפל וחלק מהפרוטוקול , האם יש צורך , ואז הפרוטוקול בעצם מתחיל בעד תביעה מספר 7,
עו"ד לוי: נכון חסרים לי 2 עדים.

כאשר הפרוטוקול הקודם גם כן היו בו שניים , האם אפשר לדלג עליהם או שיש צורך בחקירה שלהם?

עו"ד לוי: אני מנסה למצוא פתרון יצירתי , איך אני מתייחס לעדויות שלהם , אין לי מה לעשות , אני חייבת לחקור אותם שוב . לצערי .
כב' הש' ניב: הם אומרים דברים שונים , אני ,
עו"ד לוי: התצהירים שלהם כמעט זה קופי פייסט , והחקירות הנגדיות כבודה כבר אמרה שם , מה אני אעשה , צריך לחקור .
כב' הש' ניב: אז אם זה כך , אוקי .
עו"ד לוי: ברגע , יש פתרונות של הצד השני , אני מוכן להקשיב , אני באמת מוכן להקשיב, אני לא , כי מה שקורה שאנחנו באים פה כל , זה לא נגמר .
כב' הש' ניב: עכשיו עוד שאלה , הרי העדות של עורך דין בן ארצי הותרה בדיעבד , (לא ברור) ואדני בעצם קיבל את הרשות לערוך , לבדוק וכולי , עכשיו , נכון . עכשיו , בין ישיבת היום , לבין הישיבה הבאה , קרוב לוודאי שיחלפו יותר משלושים יום . האם בגלל הסיבה הזאת , אז אדוני יוכל כבר לאסוף גם את מר אורן לעדות הבאה ?
עו"ד לוי: יש בעיה , גברתי אמרה שהיא תיתן צו הבאה למר (לא ברור) , מה לעשות עם זה ? אני לא יכול , אני צריך לראות מה הוא יגיד . בגלל , בגלל העיוות במבנה , לא אין לי ביקורת , אני אומר בגל העיוות שנוצר אני לא רוצה לקפח את הנתבע בעניין הזה , ואני מבין שכבודה מבינה אות י.
כב' הש' ניב: אוקיי , אז זאת אומרת שבישיבה הבאה , אדוני סיים את החקירה של עורך דין בן ארצי?
עו"ד לוי: אולי עוד שאלה קצרה . לא האמת שלא , תודה .
כב' הש' ניב: יש חקירה חוזרת ? לא . אוקיי . תודה רבה אדוני .
עד, בן ארצי: אפשר רק לפסוק הוצאות , רק הנסיעות זה מעל 250 שקל .
<#2#>
החלטה
שכרו של העד בסך 750 שקלים , יש ולם בשלב זה על ידי התובעים .
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ג חשון תשע"ה , 16/11/2014 במעמד הנוכחים.

ריבה ניב , שופטת בכירה

<#6#>
החלטה
נקבע להמשך ליום 4.3.15, שעה 09:00 למשך כל היום , לחקירת מר רז , ושני העדים אשר העידו ביום 9.3.2014, וחקירתם נמחקה מנט המשפט.
ניתן בזה צו , המופנה למשטרת ישראל , להבאתו של מר רפי רז רוזליו , ליום 4.3.15, שעה 9.
כנגד הפקדה של אלפיים שקלים , יבוטל צו ההבאה .
הצו יבוצע על ידי משטרת ישראל .
<#7#>

ניתנה והודעה היום כ"ג חשון תשע"ה , 16/11/2014 במעמד הנוכחים.

ריבה ניב , שופטת בכירה

----הדיון נערך בהקלטה----