הדפסה

בר נ' לביטוח בע"מ

לפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן

תובעים

1. יוליה בר

נגד

נתבעים
1. איילון חברה לביטוח בע"מ

הודעת מינוי פורמלית

1. בהמשך להחלטת כבוד ה שופטת עדנה יוסף קוזין ולהודעת היחידה המשפטית מיום 02.10.13 , ממונה בזאת יפתח בר, כמומחה רפואי בתחום אורתופדיה מרחוב רבין 53 (קניון גבעתיים קומה 6) גבעתיים

לשם נוחות מובאים בזאת פרטי הצדדים:
    ב"כ התובעת: רונית אלדור טלפון: 03-XXXX061 פקס: 03-XXXX785.
     ב"כ הנתבעים: אמיר גולן טלפון: 03-XXXX888 פקס: 03-XXXX887
 
2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין, תוך 30 יום.
 
3. המומחה יבדוק את התובעת גב' יוליה בר ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 15.08.12 ובמיוחד יקבע:
    א.  האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומהו שיעור הנכות.
    ב.  האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
    ג.  מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצועה.
    ד.  האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי
העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים נכון להיום.
    ה.  המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצבה של התובעת כיום.
    ו.  המומחה יתייחס לעניין תקופות אי כושר חלקי או מלא.
ז. המומחה יתייחס לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפגיעה הנטענת.

4. על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(מומחים) התשמ"ו - 1986.

5. בשכר טרחת המומחה ישאו הנתבעים ישירות בשלב זה על פי חשבונית שתומצא להם על ידי
המומחה.
 
6. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מתאריך ההחלטה.
 
7.  אם המומחה אינו זמין לבדיקה ו/או להגשת חוות הדעת במועד, או אם לא ניתן להגיש חוות דעת
במועד, יודיע על כך מיידית לבית המשפט. 
  
8. תחשיבים יוגשו עפ"י החלטה מיום 16.09.13.
 
 9. נקבע לתזכורת במעמד הצדדים ליום 08.12.13 שעה 12:00.

היחידה המשפטית
בית משפט השלום ברמלה